Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Maintenance Engineer, facility management software

   Инженерингови и контракторски услуги

   Предизвикателства

   Schneider Electric като Ваш партньор

   EPC контракторите изпитвт затруднения в условията на непрекъснато променяща се работна среда, внасяне на късен етап на промени в проектните спецификации и данни, текучество на кадрите, стриктни процеси на доставка и договорни условия.

   Install Schneider Electrics предлага изключително продуктово портфолио за успешно внедряване и инженеринг.

   Алтернативен текст по подразбиране
   • Решения

    На етапа FEED са достъпни библиотеки за проектиране, а подходът за FLEX инженеринг осигурява цялостно оползотворяване на нашите решения за електрозахранване, управление и безопасност. Симулаторите за обучение на оператори и разширеното моделиране и оптимизация осигуряват гладко въвеждане в експлоатация.
   • Ползи

    Schneider Electric има за цел да създаде условия, в които участниците в проекта оперират в рамките на допустими граници, за да разработят и постигнат еднотипно дефинирани и разбираеми цели за намаляване на разходите, изпълнение на графика и осигуряване на качеството на проекта.
   • Предимства

    • По-ниски разходи: Резултатите от работата, изпълнена на етапа FEED, могат да се използват отново по време на проектирането и изпитването.
    • График: Нашият подход Flexible Lean EXecution (FLEX) осигурява навременна реализация на проекта.
    • Намален риск: нашият инструментариум за инженеринг елиминира много от причините за грешки при ръчната обработка.

   Ползи

   • Фигура на два чифта ръце, преглеждащи анализи на големи данни под формата на схеми на хартия и таблет и съставящи отчети за устойчиво развитие.
    По-ниски разходи. различни налични инструменти, оптимизирани решения с минимален оптчатък и др.
   • Техник с каска следи компютърни екрани в командна зала, софтуер за управление на съоръжения.
    Интеграция и мащабируемост. Отчетете предимствата на унифицираната архитектура за електрозахранване, управление и безопасност
   • Двама мъже, вперили поглед в компютър, консултация в областта на устойчивото развитие, съставяне на отчети за устойчиво развитие, анализи на големи данни.
    Способност за управление на технологичните рискове с помощта на иструменти за разширено моделиране и статистически анализ.
   • Двама колеги обсъждат консултация в областта на устойчивото развитие.
    Доверие. Намалете риска, с допълнителни  аналитични инструменти, черпещи данни директно от масиви по проекта.
   • Работник, стоящ пред сървърен модул, ракове и шкафове за операции в центрове за данни
    Нашите продукти са с обезпечена кибер сигурност по подразбиране. Възползвайте се от нашите услуги, за да постигнете съответствие с корпоративните изисквания.