• Default Alternative Text

  ECOFIT: Модернизация на уредби за средно и ниско напрежение

  • Селектор ECOFIT

   Открийте най-добрите предложения за услуги по ретрофит на вашето остаряващо оборудване.

   Разгледайте селектора
   Default Alternative Text
   Алтернативен текст по подразбиране

   Предизвикателства

   Внедрете най-доброто развитие на решенията

   Schneider Electric Ви помага да извлечете максимума от оборудването и инсталациите си ECOFIT е план на решение за ретрофит, което ще удължи жизнения цикъл на Вашето оборудване за средно или ниско напрежение

   Жизнен цикъл на електроразпределително оборудване

   Default Alternative Text
   • Решения

    Предложението ECOFIT включва частична или пълна подмяна на остаряло оборудване с ново. Целта е да се удължи жизнения цикъл на електрическото оборудване, да се подобрят възможностите и надеждността при експлоатация. Това включва замяна на прекъсвачи за средно напрежение, релейни защити, прекъсвачи за ниско напрежение и шкафове
   • Конкурентно предложение

    • Подобрете надеждността на Вашите процеси
    • Оптимизирайте разходите за поддръжка и ограничете инвестициите
    • Поддържайте съответствие с развиващите се стандарти и нормативни разпоредби в бранша
    • Гарантирайте сигурността на Вашите служители, като използвате най-новите технологии
   • Диференциация

    • ECOFIT: Изпитано, проверено и сертифицирано от Schneider Electric
    • Отлична репутация, ползваща се от инсталирани в целия свят продукти
    • Опит и експертни познания за електрически разпределителни инсталации, трупани 80 години