• Default Alternative Text

    Оценка на електрически разпределителни мрежи: MP4

    • MP4 оценка на инсталацията, извършена в хотелите Хилтън Хотелите Хилтън гарантират сигурността на електрическите си мрежи чрез договори за сервизно обслужване и оценка на място с Schneider Electric