• Default Alternative Text

  решения за предпазване от вътрешна дъга

  • Прочетете

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Брошура: Решение за съответствие с NFPA 70E

    Тази брошура предоставя обзор на стъпките, които могат да бъдат предприети от дружества по поддръжка за съответствие с изискванията на NFPA 70E. Брошурата също така включва информация за стратегиите за намаляване на опасността от инциденти от електрическа дъга. Прочетете повече: Решения за съответствие с NFPA 70E
   • Read more about Schneider Electric solutions

    За публикация: Политика за практики за електрическа трудова безопасност

    Политиката за практики за електрическа трудова безопасност установява отговорностите и определя процедурите за надлежна защита на работниците.
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Брошура: "Виртуално главно захранване" - система за предотвратяване на електрически дъги на комутационно оборудване

    Комутационното оборудване и разпределителните табла за ниско напрежение могат да бъдат изложени на опасни претоварвания от електрически дъги, ако са захранени пряко от трансформатор. Добавянето на система за виртуално главно захранване намалява енергията на електрическата дъга в цялото комутационно оборудване за ниско напрежение, включително главната входяща част. Другите решения не защитават цялата система. Прочетете повече: "Виртуално главно захранване" - система за предотвратяване на електрически дъги на комутационно оборудване
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Брошура: Инженерни решения за приложения с инфрачервено сканиране.

    Извършвайте инфрачервени инспекции, без да прекъсвате работата на съоръженията и постигнете съответствие с изискванията на NFPA 70E. Прочетете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    публикация Система за отдалечено свързване и изваждане

    Системите за отдалечено свързване и изваждане (RRS) позволяват дейностите за свързване и разединяване на прекъсвачи да бъдат извършени с отдалечено от клетката контролно табло, което предотвратява ръчния контакт на оператора с прекъсвача Прочетете повече: Система за отдалечено свързване и изваждане
  • Научете

   Бяла книга: Маркиране за електрически дъги - предизвикателства


   Тази бяла книга се съсредоточава върху новите изисквания за маркиране, произтичащи от скорошните ревизии на стандартите NFPA 70E и NEC. Също така ще обсъди някои предизвикателства при маркирането, както и най-добрите практики и съображения за маркери за електрически дъги. Научете повече: Маркиране за електрически дъги - предизвикателства

   Бяла книга: План за съответствие с NFPA 70E


   Съществуват пет важни стъпки, които компаниите трябва да предприемат, за да намалят електрическите инциденти. Тези стъпки се изискват като част от стандарт 70E® на Националната асоциация за противопожарна защита (NFPA), който предоставя подробно изискванията за електрическа трудова безопасност от специализирани дружества по поддръжка. Съществува и шеста стъпка, която помага на собствениците на дружества по поддръжка да оптимизират електрическата система за безопасност и експлоатационна годност. Научете повече: План за съответствие с NFPA 70E

   Бяла книга: Намаляване на рисковете от електрическа дъга


   Тази статия ще обсъди инженерните мерки за намаляване на опасността и/или риска в случай на електрическа дъга. Обсъдените инженерни мерки ще: 1) Намалят енергията на електрическата дъга до ниво, на което могат да бъдат извършени разрешените дейности, или 2) Определят мястото на работника, за да не пострада. Научете повече: Намаляване на рисковете от електрическа дъга

   Бяла книга: Анализ на електрически дъги: IEEE метод срещу таблиците на NFPA 70E


   Тази статия обсъжда основните разлики между метода IEEE 1584 и таблиците със задачи на NEPA 70E. Също така предоставяме препоръчителни спецификации за собственици на дружества за поддръжка, които желаят да постигнат съответствие с разпоредбите.