• Technicians at their station, sustainability reporting.

  Поддръжка

  • Прочетете

   • Read more about Schneider Electric solutions

    ProDiag Breaker - диагностика за превантивна поддръжка с изключване на прекъсвачи за средно и ниско напрежение

    ProDiag Breaker намалява риска от пълен отказ на прекъсвачи по експлоатационната верига, като сравнява със спецификациите на оригиналното оборудване и преценява вероятността от повреда. Сваляне
   • Read more about Schneider Electric solutions

    ProDiag Corona - диагностика за превантивна поддръжка без изключване на комутационно оборудване за средно напрежение

    ProDiag Corona намалява опасността от ускорено износване или остаряване на изолиращите компоненти на оборудване за средно напрежение.
    Тези проблеми водят до риск от повърхностни или частични вътрешни дъгови разряди и нежелано изключване. Открийте сега
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Диагностика за превантивна поддръжка на ProDiag LV Trip Unit с изключване на прекъсвачи за ниско напрежение.

    ProDiag Trip Unit намалява риска от неточно време на изключване в съответствие с първоначалните настройки. Това решение проверява дали прекъсвачите за ниско напрежение отговарят на параметрите на електрическата мрежа (селективност, изключвателна възможност). Ние анализираме всички възникнали аларми и събития след последната интервенция. Научете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    ProDiag MV Relay - диагностика за превантивна поддръжка с изключване на релейни защити за средно напрежение

    ProDiag MV Relay оценява съответствието на релейните защити съгласно спецификациите за работа на продукта и криви на изключване. Приложението извършва диагностика на работата на релейната защита според технологичното време между командата за изключване и отварянето на силовия контакт на прекъсвача. Научете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Препоръчителна сервизна поддръжка за комутационно оборудване за средно напрежение MCset

    Дейности по превантивна поддръжка, извършени от квалифицирани професионалисти на Schneider Electric Комбинация от дейности, включително редовни инспекции, работа по механичната част и замяна на резервни части за вашето комутационно оборудване MCset. Предотвратяваме всички възможни повреди. Научете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Препоръчителна сервизна поддръжка за комутационно оборудване за средно напрежение SM6

    Дейности по превантивна поддръжка, извършени от квалифицирани професионалисти на Schneider Electric Комбинация от дейности, включително редовни инспекции, работа по механичната част и замяна на резервни части за вашето комутационно оборудване SM6. Предотвратяваме всички възможни повреди. Прочетете сега
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Препоръчителна сервизна поддръжка за прекъсвачи на мрежи за ниско напрежение Masterpact M

    Дейности по превантивна поддръжка, извършени от квалифицирани професионалисти на Schneider Electric Комбинация от дейности, включително редовни инспекции, работа по механичната част и замяна на резервни части за вашия Masterpact M. За да предотвратите всички възможни повреди. Свалете брошурата сега
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Препоръчителна сервизна поддръжка за прекъсвачи на мрежи за ниско напрежение Masterpact NT / NW

    Дейности по превантивна поддръжка, извършени от квалифицирани професионалисти на Schneider Electric Комбинация от дейности, включително редовни инспекции, работа по механичната част и замяна на резервни части за вашия Masterpact NT/NW. Предотвратяваме всички възможни повреди. Разгледайте сега
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Основи на поддръжката на електрически разпределителни инсталации

    Тази статия обсъжда основните понятия при поддръжка на електрически разпределителни инсталации, включително целта и характеристиките на различните видове поддръжка, честотата на дейностите по поддръжка и политиките за резервни части. Прочетете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Електронна листовка за поддръжка на електрически разпределителни инсталации

    Като глобален специалист по управление на енергията, Schneider Electric разполага с обширни познания и опит в поддръжката на електрически разпределителни инсталации. Тази листовка предоставя различните категории предложения за поддръжка и диагностика на Schneider Electric. Прочетете повече
  • Виртуално посещение

   ProDiag Oil - диагностика за превантивна поддръжка с изключване за маслени трансформатори


   ProDiag Oil намалява риска от влошаване на качеството на маслото като причинител на повреди на маслени трансофматори като прегряване, електрически дъги, пожар и др. Решението анализира качеството на диелектричното масло, показателите на твърдата изолация и фурановите деривати. Открийте анимацията
  • Гледайте

   • ProDiag - диагностика за превантивна поддръжка

    ProDiag намалява възможността от неочаквани прекъсвания и Ви помага да предвидите повреди на оборудването.
   • ProDiag Breaker - диагностика за превантивна поддръжка с изключване на прекъсвачи за средно и ниско напрежение

    ProDiag Breaker намалява риска от пълен отказ на прекъсвачи по експлоатационната верига, като сравнява със спецификациите на оригиналното оборудване и преценява вероятността от повреда.
   • ProDiag Corona - диагностика за превантивна поддръжка без изключване на комутационно оборудване за средно напрежение

    ProDiag Corona намалява опасността от ускорено износване или остаряване на изолиращите компоненти на оборудване средно напрежение.
    Тези проблеми водят до риск от повърхностни или частични вътрешни дъгови разряди и нежелано изключване.
   • Диагностика за превантивна поддръжка на ProDiag LV Trip Unit с изключване на прекъсвачи за ниско напрежение.

    ProDiag Trip Unit намалява риска от неточно време на изключване в съответствие с първоначалните настройки. Това решение проверява дали прекъсвачите за ниско напрежение отговарят на параметрите на електрическата мрежа (селективност, изключвателна възможност). Ние анализираме всички възникнали аларми и събития след предишната интервенция.
   • ProDiag MV Relay - диагностика за превантивна поддръжка с изключване на релейни защити за средно напрежение

    ProDiag MV Relay оценява съответствието на релейните защити съгласно спецификациите на оригиналния продукт и криви на изключване. Приложението извършва диагностика на работата на релейната защита според технологичното време между командата за изключване и отварянето на силовия контакт на прекъсвача.
   • ProDiag Fuse - диагностика за превантивна поддръжка с изключване на предпазители за средно напрежение.

    ProDiag Fuse намалява риска от повреди/прекъсвания на предпазители за средно напрежение поради преждевременна амортизация (от топлинно или електрическо пренатоварване) Това е разрушението на нишки, което може да доведе до термичен пробив, частични щети и др. Решението проверява електрическите параметри на предпазителя съгласно оригиналните технически спецификации.