• Default Alternative Text

  Услуги за управление на доставчиците

  Предизвикателства

  Централизирано и цялостно управление на договорите за поддръжка


  Понякога е трудно ефективно да снабдявате, координирате и предоставяте услуги през множество доставчици.

  • Решения

   Услугите за управление на доставчиците Ви осигуряват една точка за контакт, което е лицето, интерфейсът на множество организации, предлагащи сервизни услусги. Целта е създаване на оптимални програми за поддръжка, графици на работните дейности и предоставяне на последваща координация и отчитане. Налична е денонощна гореща линия за стандартни или извънредни заявки за поддръжка, която осигурява бързина и координираност за сервизните събития.
  • Предимства

   • Едно лице за контакт за всички услуги по поддръжка
   • Централна поръчка и управление на договорите на доставчика на услуга
   • Стандартизирани услуги за поддръжка и обхват на дейностите
  • Разграничаване

   Ефективна дейност на центъра за данни посредством един източник, покриващ всички нужди от поддръжка.