Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text

   Експлоатация на инсталациите

   Предизвикателства

   Повече време да се концентрирате върху основния си бизнес

   Нашето решение за управление на сградни инсталации предлага добре обучени и сертифицирани специалисти за вашия обект. Ние извършваме дейности по превантивна и и аварийна поддръжка, надзор на външни доставчици, извършване на ежедневни контролни обходи и разработване на строги оперативни процедури на базата на най-добрите практики в областа и нашия огромен опит.

   • Решения

    Управлението на сградни инсталации е специализирана програма за управление на сгради, създадена в резултат на високите изисквания към средата на Вашите критични системи и оборудване. Тази програма привежда практиките по отношение на инсталациите в съответствие с IT стандартите за промяна на управлението, като осигурява рамка за оптимизиране на производителността, надеждността и ефективността на съоръженията.
   • Предимства

    • Непрекъснато осигурява висока работна готовност на системата и увеличава времето за експлоатация чрез подобрени процеси и процедури за управление на риска.
    • По-ниски общи разходи за експлоатация, чрез оптимизация на програмата за поддръжка приложение на доказани методи за съкращаване на разходи и непрекъснати нововъведения и подобрения.
    • Увеличеното време за експлоатация, по-доброто използване на възможностите, подлежащите на одиторска проверка програмни стандарти, по-дългият живот на актива и повишената енергийна ефективност, допринасят за по-ниски общи разходи за експлоатация.
    • Всеобхватни, водещи за индустрията решения за целия жизнен цикъл на центъра за данни.
    • Възможност за надграждане чрез глобални възможности, базирани на стандарти и основани на качеството.
   • Диференциация

    Специализиран персонал на обекта, който извършва:
    • Подготовка за извънредни ситуации и управление на инциденти
    • Наблюдение на съоръженията
    • Оптимизация на системи
    • Съгласуване на мерките за безопасност
    • Изпълнение на нормативните изисквания
    • Програма за обучение на световно ниво
    • Техническа поддръжка от фирмен персонал
    Програма за обучение на световно ниво.
    Техническа поддръжка от фирмен персонал.