• Default Alternative Text

  Решения за възобновяема енергия

  Енергия от следващо поколение

  Алтернативен текст по подразбиране

  Предизвикателства

  Компаниите търсят все повече и повече алтернативни източници на горива, за да съкратят енергийните си разходи и да намалят въглеродния отпечатък, като част от инициативите за устойчиво развитие. Всеобщото погрешно схващане е, че възобновяемата енергия означава повишени разходи. Устойчивата енергия е добра, чиста инвестиция, повишаваща ефективността и снижаваща разходите.
  • Усъвършенствайте Вашия бизнес

   Schneider Electric Ви помага да извлечете полза от възникващите енергийни пазари, като първо се заемете с осъществимостта, разходите и корпоративните цели. След като установите целите и определите практическата страна на инвестицията, ние ще Ви насочим към внедряването на проекти, които са най-целесъобразни за Вашата компания.
  • Защо Schneider Electric?

   • Намалете въглеродния отпечатък на Вашата компания
   • Ангажирайте се с устойчивото развитие на Вашите клиенти и заинтересованите лица 
   • Възползвайте се от отстъпките и стимулите, предлагани от правителството
   • Възобновяемата енергия е интелигентна инвестиция за всеки, който е фокусиран върху съкращаването на енергийните разходи
  • Разликата, която заслужавате

   Schneider Electric играе водеща роля, когато става въпрос за енергия, инфраструктура, промишлен процес, сградна автоматизация и информационни центрове и мрежи. Нашата цел е да помогнем на лицата и организациите да извлекат най-доброто от тяхната енергия, като се базират на нашия опит в редица сектори. Ние се фокусираме върху това да направим енергията безопасна, надеждна, ефективна, продуктивна и екологична.
  Алтернативен текст по подразбиране
  Нашето глобално присъствие ни позволява да отговорим на нарастващите изисквания, пред които са изправени организациите, за да удовлетворят потребностите от енергийни ресурси. Във връзка с Вашите бизнес цели, нашата консултантска услуга по въпросите на възобновяемата енергия може да Ви помогне да постигнете съкращаване на разходите, енергийна ефективност, намаляване на въглеродните емисии и смекчаване на рисковете.