Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text

   Изпълнение на договори

   много пресичащи се пътни мостове, транспортиране

   Предизвикателства

   Енергийният мениджмънт става все по-сложен, а бюджетът - все по-ограничен. Изглежда, че никога няма достатъчно време, пари или експертни познания, за да направите енергийните промени, които предвиждате. И в обществения, и в частния сектор се сблъсквате с предизвикателства, свързани с повишаване цените на стоките, промени в нормативната уредба, потребности на клиентите, климатични промени и повишаване натиска от страна на заинтересованите лица.

   • Усъвършенствайте Вашия бизнес

    Ние предоставяме цялостни решения за намаляване на енергийните разходи при същевременно повишаване на енергийните показатели на Вашите обекти. Нашите експерти дават следните препоръки:
    • Максимизирайте измерената енергийна ефективност и ефективността на енергийната компания
    • Модернизирайте технологията, като обновите стареещите обекти и системи
    • Образовайте, за да промените поведението
    • Проследявайте измереното потребление и емисии
    • Техники за съхранение на водата
    • Инвестиции във възобновяема енергия
   • Защо Schneider Electric?

    Ние ще Ви преведем през всички предизвикателства, пред които се изправяте, за да Ви доведем до точката на максимална възвращаемост на Вашите капиталови инвестиции. Нашите експертни познания са фокусирани върху разкриването на скрити приходи, които могат да се използват за генериране на допълнителни парични средства с цел повишаване на капитала и минимизиране на общата задлъжнялост. Нещо повече, ние даваме гаранция. В случай, че Вашият проект не генерира прогнозираните от нас спестявания, което е малко вероятно, ние ще напишем чек за разликата. Възвращаемостта на Вашите инвестиции е гарантирана.
   • Разликата

    Благодарение на широките ни експертни познания и стратегическите съюзи, ние ще Ви помогнем да удовлетворите оперативните потребности на днешния ден, водейки Ви уверено към утрешния. Ние можем да предоставим цялостно комплексно решение за Вашите проекти. Нашето глобално покритие ни позволява да предоставим един и същи опит навсякъде, където отивате. Ние ще ви преведем право напред през целия процес, за да извлечете полза от нашите експертни познания относно текущите и бъдещите разходи по Вашия проект. Договорът може да бъде адаптиран така, че от нашето екстензивно портфолио от решения и услуги да бъде избрано най-доброто решение за Вас.
   Алтернативен текст по подразбиране

   Ускорете развитието на Вашата организация

   Разбирането на пазарите, които обслужваме, е от критично значение за разработването на решения, които надминават очакванията. Ние осигуряваме представа за икономиите на капиталови инвестиции, стратегиите за реинвестиции, енергийната и оперативната ефективност, като същевременно преценяваме как можете да ускорите развитието на Вашата организация. Този подход на сътрудничество се ръководи от енергиен мениджър с пазарни познания и достъп до глобалния екип на Schneider Electric. От интелигентните градове до съоръженията за водоснабдяване и пречистване на отпадни води - ние Ви предоставяме инструментите, необходими за проектиране, управление и поддържане на Вашите дейности.
   • Алтернативен текст по подразбиране
    Модернизирайте технологията във Вашия обект
   • Алтернативен текст по подразбиране
    Максимизирайте енергийната ефективност и ефективността на енергийната компания
   • Алтернативен текст по подразбиране
    Оползотворявайте новите парични средства и предварително не инвестирайте нищо или инвестирайте малко - приходите са гарантирани