Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Businessman and engineer using computer in factory, facility management software, sustainability consulting.

   Планиране на ефективността

   Осигуряване на незабавно съкращаване на енергийните разходи, благодарение на проекти с ниски или нулеви разходи и интензивно ръководство относно проекти за капиталови инвестиции

   Алтернативен текст по подразбиране

   Предизвикателства

   Не разполагате с голям бюджет, за да си позволите повишаване на енергийната ефективност във Вашите обекти. Трябва да намерите начин за идентификация на специфични проекти за намаляване на енергийното потребление и за бързо и рентабилно сътрудничество. Нещо повече, Вашите проекти трябва да бъдат приоритизирани и анализирани преди разпределението на бюджета.
   • Усъвършенстване на Вашия бизнес

    Независимо от това дали Вашата цел е устойчивото развитие, ползването на по-малко ресурси, по-ефективното закупуване на енергия или и трите, взети заедно, Schneider Electric е единственият партньор, който може да Ви помогне с всичко от което имате нужда. Като част от процеса на стратегическо планиране, за Вас ще бъде назначено едно лице за контакт в Schneider Electric. Заедно с Вас и Вашия екип ние ще идентифицираме целите, допустимите енергийни рискове, плановете за действие и графиците в процеса на Вашето излизане на пазара.
   • Защо Schneider Electric?

    • Целта на нашата индивидуализирана програма EnergySTEP е да осигури подходящото ниво на обслужване за удовлетворяване на Вашите потребности. Ние можем да включим идентификация на капиталови проекти, услуги за контрол на енергопотреблението и внедряване на енергийни проекти.
    • При подхода "План за съвместни действия" инженерите на Schneider Electric работят в сътрудничество с 4 до 12 от Вашите обекти, за да идентифицират и разработят проекти за намаляване на енергопотреблението. Този подход обединява обучение и видимост, за да стимулира енергийната ефективност на всички нива на Вашата организация.
    • С нашия подход "План за действие на обект-модел" ние ще идентифицираме проекти за икономия на енергия за 4 до 6 от Вашите обекти, за да подпомогнем идентификацията и реализацията на енергийни проекти на което и да било географско място.
   • Разликата, която заслужавате

    • Сътрудничеството с Schneider Electric при планирането на енергийната ефективност е интерактивен подход в енергийния мениджмънт. Ние не само осигуряваме енергиен одит, но и насърчаваме внедряването и завършването на проектите.
    • Нашите инженери се вслушват във Вашите цели за енергийна ефективност и Вашите идеи за това какво искате да постигнете и ги превръщат в осъществим план.
    • Ние разполагаме с инструментите и опита, за да се превърнем във Вашия партньор за енергиен мениджмънт, от идеята през внедряването до непрекъснатия контрол на енергийната ефективност.
   Алтернативен текст по подразбиране

   Планиране на ефективността

   Независимо от това дали разполагате с опитен екип, който има нужда само от малко насоки за това откъде да започне, или с ограничени възможности за идентификация на възможностите, Schneider Electric е тук за Вас. Ние можем да Ви помогнем да положите началото на цялостна програма за енергийна ефективност, да създадете интерес към енергийната ефективност във Вашата организация и да идентифицирате проекти за намаляване на енергийното потребление.
   • Бизнесмен, ползващ мобилен телефон близо до електроразпределителен стълб.
    Намалете енергопотреблението си с 5 до 10%.
   • Алтернативен текст по подразбиране
    Намерете общи проекти и възможности в цялостното портфолио на обекта
   • Алтернативен текст по подразбиране
    Идентифицирайте възможности за съкращаване на разходите
   • Алтернативен текст по подразбиране
    Възползвайте се от период на възвращаемост от 3 години или по-малко по проекти за капиталови инвестиции.
   • Алтернативен текст по подразбиране
    Научете защо енергийната ефективност е най-простият и най-ефективен начин за намаляване на разходите във Вашите обекти
   • Алтернативен текст по подразбиране
    Постигнете незабавни икономии в реално време чрез внедряване на проекти с ниски разходи и планиране на бъдещи проекти за капиталови инвестиции.