Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text

   Сертификация и поддържане на съответствието

   Подобряване на енергийния мениджмънт, намаляване на енергопотреблението и емисиите на парникови газове

   Алтернативен текст по подразбиране

   Предизвикателства

   Стремежът Ви е към по-ефективно и по-устойчиво предприятие, но има много пътища, по които можете да тръгнете. Сертификацията по ISO 50001 е логичният, а понякога и задължителен път, ако разполагате с вътрешните ресурси, необходими за сертификацията и нейното поддържане. Трябва да разгледате компетенциите на Вашите кадри и да прецените дали те притежават експертните познания, необходими за изпълнение на свързаните със сертификацията задължения.
   • Усъвършенстване на Вашия бизнес

    Независимо от това дали Вашата цел е устойчивото развитие, ползването на по-малко ресурси, по-ефективното закупуване на енергия или и трите, взети заедно, Schneider Electric е единственият партньор, който може да Ви помогне с всичко, от което имате нужда. Като част от процеса на стратегическо планиране, за Вас ще бъде назначено едно лице за контакт в Schneider. Ние ще идентифицираме Вашите цели, допустимите енергийни рискове, плановете за действие и програмните графици.

   • Защо Schneider Electric?

    • Надеждна система за управление, която е движеща сила за усъвършенстването.
    • Подсилване на корпоративната марка с устойчиво развитие и екологична отговорност
    • Проактивен подход към енергийния мениджмънт за надминаване на бъдещите правителствени или пазарни изисквания
   • Разликата, която заслужавате

    Възможностите на Schneider Electric за сертификация по ISO 50001 нямат аналог на пазара по отношение на подхода и опита.
    Нашият офис в Париж, Франция, бе първият сертифициран по ISO 50001 обект, в глобален мащаб. През 2011 г. започнахме процеса на сертификация на всички обекти. В началото на 2015 г. бяха сертифицирани вече повече от осемдесет обекта. Ние използваме уроците, научени по време на сертификацията на нашите собствени обекти, за да усъвършенстваме опита, свързан със сертификацията по ISO 50001 като цяло.
   Независимо от възрастта на оборудването, ние предлагаме опции за обслужване, които включват техническа поддръжка, дистанционно управление, резервни части, обучение, модернизация и консултации; разпределени в 5 ключови фази на жизнения цикъл на управлението на активите. Работник и мениджър в склад.
   Успешното внедряване на стандарта ISO 50001 зависи от ангажираността на всички нива и функции на организацията при установяването на енергийни политики. Съвместимите процеси и процедури са от критично значение при поддържането на програмата, а непрекъснатото проучване и усъвършенстване ще продължат да бъдат двигател на Вашата ефективна енергийна политика.
   • Алтернативен текст по подразбиране
    Разглеждайте стратегически въпросите, свързани с енергията и устойчивото развитие, за да гарантирате, че всички решения поддържат финансовия и оперативния интегритет на всеки обект и всяка сграда.
   • Алтернативен текст по подразбиране
    Гледайте на Schneider Electric като продължение на Вашата организация, Schneider Electricпредоставя ръководство относно Вашата цялостна програма за енергиен мениджмънт и управление на устойчивото развитие.
   • Алтернативен текст по подразбиране

    Внедрете структурирана програма за енергиен мениджмънт със стандартизиран подход и променлив мащаб, която повишава ангажираността, надеждността и е двигател за непрекъснато усъвършенстване на енергийните характеристики на всички нива на организацията.