• Default Alternative Text
  Всички обекти на предприятието на един етап

  Стратегическо енергийно планиране

  Алтернативен текст по подразбиране

  Предизвикателства

  Успехът на Вашата програма за енергия и устойчиво развитие разчита изцяло на стратегията. Формулирането на стратегия, която включва ясни перспективи за множество отдели и заинтересовани лица във Вашето предприятие, може да се окаже сериозно предизвикателство. 

  • Подобрявайте Вашия бизнес

   Независимо дали Вашата цел е устойчивото развитие, използването на по-малко ресурси, по-ефективното закупуване на енергия или и трите опции, взети заедно, Schneider Electric е партньорът, който може да Ви помогне. Като част от процеса на стратегическо планиране, Вие и членовете на съответния екип на Schneider Electric ще идентифицирате целите, допустимите енергийни рискове, плановете за действие и графиците за Вашата програма.
  • Защо Schneider Electric?

   • Ние ще Ви помогнем при внедряването на програма за управление на рисковете при стоките, разработвайки профил на рисковете, който ще Ви информира при закупуването на енергийни ресурси и ще състави последващите препоръки.
   • Обменът на информация по темите за устойчивото развитие на Schneider Electric ще Ви помогне да анализирате реалната ситуация в областта на устойчивото развитие. Обменът ще Ви помогне да идентифицирате и направите оценка на текущите бизнес рискове и възможности, свързани с устойчивото развитие.
  • Разликата, която заслужавате

   • Нашият екип се състои от експерти в съответната област - стоков пазар, услуги или проекти.
   • Ние ще станем експерти по отношение на Вас и Вашите цели, за да сме сигурни, че Вашите проекти се изпълняват точно и ефективно.
   • Ние мислим креативно и разработваме и внедряваме устойчиви, финансово обосновани решения. Ние работим, за да осигурим решения, фокусирани върху нуждите на Вашето предприятие.
  Алтернативен текст по подразбиране

  Стратегически услуги - енергия и устойчиво развитие

  С опита и подкрепата на Schneider Electric Вие водите Вашата организация към устойчиво развитие, усилване на конкурентните предимства и увеличаване удовлетвореността на клиенти и служители.

  Ползи

  • Алтернативен текст по подразбиране
   Разглеждайте стратегически въпросите, свързани с енергията и устойчивото развитие, за да гарантирате, че всички решения поддържат финансовия и оперативния интегритет.
  • Бизнесмен със структурна схема, устойчиво развитие на бизнеса, решения за енергиен мениджмънт, управление на устойчивото развитие.
   Гледайте на Schneider Electric като на "допълнение" към Вашата организационна схема, което управлява Вашата цялостна програма за енергиен мениджмънт и устойчиво развитие.