Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

   Какво ново в изданието 2016?

   • Обновено е съдържанието на тема  "Енергийната ефективност в електроразпределението": актуализации на стандартите и наредбите за енергийна ефективност, ново съдържание, свързано със стандарта IEC60364-8-1, Smart  Табла и др.

   • Нова глава на тема "Електрически измервания": въведение в различните приложения на измерването (енергийна ефективност, анализ на потреблението на енергия, фактуриране, разпределение на разходите, качество на захранването и др.)

   • Редакция на главата "Защита от свръхнапрежение" съгласно стандарта IEC60364 част 4-44, публикувана през 2015 г.

   19668780_CB-2560x900

   Практическо ръководство

   Ръководството за електрически инсталации е съставено за специалисти по електротехника, които трябва да проектират, инсталират, инспектират и поддържат електрически инсталации ниско напрежение в съответствие със стандартите, публикувани от Международната електротехническа комисия (IEC).
   "Кое техническо решение ще гарантира, че са спазени всички задължителни правила за безопасност?" Отговорът на този въпрос винаги е бил основен при създаването на този документ.

   Експертен съвет

   Написан от най-талантливите експерти по част електроразпределение на Schneider Electric, които споделят своите знания, водещи в индустрията по отношение на нови и актуализирани стандарти и технологични развития в областта на електрическите инсталации. 

   Ръководството за електрически инсталации също така се предлага в Wiki формат, за да могат всички експерти да дадат своя принос в съставянето му.

   • Алтернативен текст по подразбиране
    Универсално приложение в търговски, промишлени или битови електрически инсталации Ръководството е предназначено за всички специалисти по електротехника, включително инженери консултанти, проектанти, изпълнители, производители на табла, управители на сгради, студенти по електроинженерство и преподаватели, както и лица, участващи в стандартизирането, сертифицирането или инспекцията на тези електрически инсталации.
   • Алтернативен текст по подразбиране
    Разглеждане на важните теми, свързани с електрически инсталации Обхващаме пад на напрежението, електрическа безопасност, оразмеряване на проводници, електрически изчисления, електрически стандарти, проектиране на електрическа инсталация, електрическа защита, прекъсвачи, подстанции за средно/ниско напрежение (MV/LV), схеми за заземяване, електромагнитна съвместимост, корекция на фактора на мощността, хармоници, защита от пренапрежение и др.

   Съдържанието включва

   • Общи правила на проектиране на електрически инсталации
   • Свързване към комуналната разпределителна мрежа средно напрежение
   • Свързване към комуналната разпределителна мрежа ниско напрежение
   • Ръководство за избор на архитектура за средно и ниско напрежение на сгради
   • Електроразпределение ниско напрежение
   • Защита срещу токови уреди и пожари в електрическата мрежа
   • Оразмеряване и защита на проводници
   • Комутационна апаратура ниско напрежение: функции и избор
   • Защита от пренапрежение
   • Енергийна ефективност в електро-разпределението
   • Корекция на фактора на мощността
   • Управление на хармониците 
   • Характеристики на конкретни източници и товари
   • Фотоволтаична (PV) инсталация
   • Жилищни и други специални обекти
   • Електромагнитна съвместимост (EMC)
   • Измервания

   Изтегли ръководството!

   Нашето ръководство за електрически инсталации предоставя знанията и съветите, от които се нуждаете. Новото издание 2016 е вече достъпно!
   Изтеглете сега