• Smart табла и визуализация на данни като първа стъпка към енергийната ефективност

Алтернативен текст по подразбиране
Създайте си по-ясна картина за това къде, кога и как се потребяват ресурсите на Вашата сграда. Smart таблото осигурява данни в реално време, събира информация, и предоставя разходоефективни решения относно общото енергийно потребление на Вашите сгради. Над 20% от екплоатационните разходи на една сграда са за потребление на енергия.

Сега можете да управлявате потреблението на електроенергията и да проследявате по какъв начин тя се консумира.

Концепцията на Schneider Electric за Smart табла помага на малки и средни по размер сгради да постигнат целите по опазване на околната среда и експлоатацията.

Тази технология за разпределително табло ниско напрежение опростява мерките за енергийна ефективност чрез:

  • Автоматизиране на събирането на WAGES показанията от източника за елиминиране на грешките и необходимостта от ръчно проследяване.
  • Съпоставяне на елементите по предназначение (осветление, отопление, топла вода, климатизация и др.) и по зони (офиси, складове, паркинг и др.), за да изградите добра представа за това къде, кога и как се потребяват енергийните ресурси.

Вижте онлайн как работи решението Energy Operation!
Научете повече