Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Осигуряване на по-добър достъп до електроенергия

  Алтернативен текст по подразбиране
  В селото Пити-Гаре е разположена инсталацията Villasol, поддържана от партньора на Schneider Electric - Instrumelec. Снимка - René-Pierrot Ekoé. В Африка над 600 милиона души нямат достъп до енергия (т.е. 70% от населението, с изключение на Южна Африка и Египет).

  Проектите по програмата на Schneider Electric ‘Base of the Pyramid’ (BipBop) са осигурили електричество на 1.6 милиона души в отдалечени, енергийно бедни райони извън националната мрежа.

  Електричеството е лесно достъпно, безопасно и надеждно в повечето развити страни. Но за населението в основата на енергийната пирамида достъпът до електричество е ежедневно предизвикателство.

  Признавайки това ограничение и неговите икономически, образователни и технологични последствия, Schneider Electric насочва усилията си към подпомагане на проекти за достъп до енергия и обучение в отдалечени и енергийно бедни страни на глобално ниво чрез своята BipBop програма. BipBop в превод е съкращение от "Бизнес, иновация и хора в основата на пирамидата."

  Като пример Schneider реализира проект в селото Пити-Гаре (Pitti-Gare), Камерун, което не е директно свързано към националната електрическа мрежа. Според френската Агенция за развитие (AFD), 95% от хората, живеещи в селски райони на Камерун нямат достъп до електричество. Schneider снабдява селото със фотоволтаична микро-електроцентрала, която изцяло е променила живота на неговите жители.

  Това децентрализирано решение за електрификация на селски райони се състои от фотоволтаични панели, акумулаторна батерия и зарядна станция за батерии, която поддържа комунална система за презареждане. Съоръжението подсигурява битови, бизнес и комунални нужди като училища, здравни центрове, водоснабдяване и публично осветление - всичко това без свързване към националната мрежа.

  Научете повече за достъпа до енергия на развиващите се страни
  Научете повече