Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Оптимизиране на процесите на рудодобив за постигане на оперативна ефективност

  Роторен багер в открит рудник, ранна сутрин, Гревенброх, Северен Рейн-Вестфалия, Германия, Европа, урбанизация, система за сградна автоматизация, минна индустрия
  Водещите рудодобивни компании в днешни дни търсят увеличаване на печалбите си не чрез увеличаване на производствения обем, а чрез подобряване на производителността и ефективността.

  На днешния силно нестабилен стоков пазар рудодобивните компании търсят увеличаване на печалбите си не чрез увеличаване на производствения обем, а чрез подобряване на производителността и ефективността.

   През последните няколко години оперативните разходи са нараснали главоломно. Повече от лесните за разработване богати находища са вече изчерпани, като остават бедните или по-трудни за разработване- и поради това по - скъпоструващи за добив- находища в по-отдалечени, екологично неблагоприятни местонахождения. Разходите за горива и електричество продължават да растат. Разходите за поддръжка са се увеличили със съвременното по-сложно оборудване. Недостигът на опитни работници е довел до по-високи разходи за труд. Напредничавите компании компенсират тези фактори като се фокусират върху нови технологии и възможности, които подобряват процесите и оперативната ефективност

  Използване на Големи данни за управление на подобренията 

  Това, което тези водещи минни компании правят, е да използват Големи данни за оценяване на показателите за производителността, което ще даде тласък на оперативните подобрения. Всъщност всичко се свежда до събиране и анализ на данни за способстване на по-добро и по-бързо вземане на решения. Голяма част от технологията вече е налице: богати на данни устройства (програмируеми логически контролери, системи за диспечерско управление, датчици, оборудване за защита на електрозахранването) са внедрени навсякъде в минната дейност и дават изобилие от информация в реално време и историческа информация, която може да се използва за идентифициране на затрудненията, анализиране на случаи на престой, отчитане на входяща и изходяща продукция, справяне с предизвикателства, свързани със счетоводството/сверяването и др. 

  Но огромният обем на данните често може да затрудни операторите. Рудодобивът е много комплексна и многоизмерна индустрия, съставена от буквално хиляди различни процеси. Използването на всички тези данни от всичките тези процеси и представянето на правилната информация на правилните хора в правилното време в специфичния си контекст може да представлява предизвикателство.

  Вземане на по-добри решения чрез интегрирани системи

  Най-успешните рудодобивни компании са установили, че интегрираните системи са с по-голяма способност за агрегиране и представяне на своевременна, точна и относима информация в разбираема форма. Съгласуван контролен и оперативен интерфейс позволява на ключовия персонал по цялата верига на стойността да взема по-добри стратегически решения относно подобряване на ефективността. Управлението на мина означава бизнес решения в потенциално нестабилна, несигурна, комплексна и нееднозначна среда. При осъществяване в изолация от други процесни данни или на база на ограничена информация, може да са налице непредсказуеми последствия за дейността.

  Научете повече за софтуера за динамично моделиране в следващата статия в тази поредица "Преодоляване на трудностите с работната сила в рудодобива: Обучение на оператори и симулация"
  Научете повече