Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Как да повишите безопасността във вашата болница

  Алтернативен текст по подразбиране
  Решенията на Schneider Electric могат да помогнат за подобряване на ефективността на персонала, удовлетвореността на пациентите и безопасността в болниците. "От гледна точка на бизнеса, стандартната възвръщаемост на инвестициите в RFID/RTLS проекти се оценява на 1 година или по-малко." - Стив Нибелинк, глобален директор по сигурност на здравеопазването и RTLS решения, Schneider Electric

  Когато бъдат интегрирани в приложенията за управление на сигурността, енергията, сградата и електрозахранването на лечебното заведение, гъвкавите RFID/RTLS технологии могат да помогнат на медицинските организации да:

  • Подобрят дейностите по разпределение на ресурси 
  • Опростят синхронизирането на оборудване, пациенти и персонал с планирани процедури 
  • Проследят и наблюдават показателите на медицинското оборудване 
  • Подобрят нивата на усвояване и предотвратят кражбите 
  • Осигурят на персонала възможността бързо да намира наето оборудване и да намали таксите за забавено връщане 
  • Да предоставят незабавен достъп до местоположението на пациенти, сестри, посетители и персонал в случай на проблемни ситуации 
  • Да намалят времето, прекарано в търсене на медицинско оборудване и ресурси, да подобрят ефективността на служителите и удовлетвореността на пациентите