Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Анализът на данни може да гарантира ефективност на вашата сграда

  Маркетингов анализ на финансови графики на LCD екран, сочи с химикалка към графиката
  Информацията преминава от данни до резултати; анализът ограничава дългосрочните експлоатационни разходи за съоръженията, фокусирайки се върху действията по поддръжка на сградата.

  Енергийната ефективност е основна тема от десетилетия, особено по отношение на сградите, които към момента са отговорни за 42% от световното потребление на енергия. Мениджърите на учреждения използват системи за управление на сгради (BMS), за да автоматизират съоръженията си и да съберат данни относно експлоатационните характеристики и енергопотреблението на сградата. BMS е с основна роля за намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка, пестене на енергия и подобряване на комфорта за ползвателите на сградата.

  За правилното интерпретиране на всички данни, генерирани от една модерна BMS система, са необходими обучения и задълбочени познания за съоръженията, в съчетание с инструменти като отчетите и анализите на данни, както и съществени инвестиции в информационната инфраструктура. Фактори като амортизация на сгради и оборудване, редуцирани бюджети и текучество на кадрите добавят още повече предизвикателства към управлението на сградите и постигането на устойчиви и високи експлоатационни характеристики.

  Управителите на сгради трябва да обмислят различни варианти за разрешаването на дилемата с обработването на голям обем данни от отделните подсистеми в една сграда, някои успешни подходи са:

  Персонализирани решения за BMS, основани на интуитивна графична среда и позволяващи лесна интеграция на данни от всички подсистеми. На тяхна база се изготвят информационни екрани,  позволяващи на управителите на сгради да видят данните за работните показатели, ръчно да дефинират следените параметри и да получават готови решения. Информационните екрани са ефективен подход за мониторинг, също така могат да идентифицират неефективните звена в една система.

  Вградени системи за анализ в софтуера на BMS преработват големият обем от данни и откриват тенденции в потреблението на енергия и състоянието на оборудването, откриват дефекти, предоставят анализ на първопричините и определят приоритети на последващите действия на системата. Този вариант определя както мястото, така и причината за възникване на неефективност, за да могат инженерите да имат максимална информация при отстраняване на неизправности и превантивна поддръжка.

  • Облачните Saas (софтуер като услуга) решения за анализ на данни са един ефикасен и ценово ефективен вариант. SaaS решенията извличат данни от BMS и изготвят приоритет на дейностите за поддръжка според нуждите на клиента. Те също така осигуряват непрекъснат отдалечен достъп и контрол и позволяват лесно управление и предвидимост на бюджетното планиране и технологичните обновления.

  • MSaaS (софтуер управляван като услуга) решения за анализ съчетават функционалността на SaaS решението с отдалечено наблюдение от инженери-експерти, които следят, откриват, диагностицират и идентифицират възможностите за икономия на енергия. Тези експерти използват данните за сградата, за да разберат причините за поява на проблеми и да предоставят препоръки за обновяване, ремонт или поддръжка според бизнес приоритетите. Това решение може да осигури до 30% намаление на енергопотреблението на ОВиК системите, а също така може да подобри ефективността на доставчиците и партньорите, като интегрира данните от различни сградни инсталации.

  Изборът на cloud MSaaS решение позволява на мениджърите на съоръжения да:
  • разучат по-добре експлоатационните характеристики на своите сгради
  • получат максимална възвръщаемост от управлението на сградата и инвестициите за измервателни уреди
  • преодолеят предизвикателствата при обучението
  • намалят управлението и разходите за външни доставчици.

  Научете как приложението на анализът на данни може да намали енергийните разходи за ОВиК до 30%
  Научете повече