• Как електроразпределителните дружества могат да спестят енергия в епохата на Smart Grid?

мълнии зад електропроводите и електростанциите, електрически съоръжения, интелигентна мрежа

Широк набор от наредби поставят кратки крайни срокове в много аспекти от електроразпределението, което принуждава електроразпределителните дружества да подобрят енергийната ефективност чрез намаляване на загубите на енергия. Също така съществува натиск за присъединяване на алтернативни източници на енергия и електрически превозни средства в техните мрежи. За да отговорят на предизвикателството, енергоразпределителните дружества разработват стратегии, в които се използват инструменти и технологии базирани на Smart Grid  концепцията.

Въпреки че подобряването на енергийната ефективност може да повиши краткосрочните капиталови разходи, предимствата в дългосрочен план са свързани с по-ниски експлоатационни разходи, понижено неправилно използване на енергия, интегрирана на по-високо ниво, гъвкава мрежа.

Следването на посочените най-добри практики за създаване на план за преход ще допринесе за разработването на по-ефективна мрежа:

  • През следващите три месеца открийте областите, в които се наблюдават най-много загуби. 
  • През следващата година поставете сензори и внедрете приложения, които могат точно да оценят загубите на ефективност. 
  • През следващите две години внедрете пилотен проект за демонстриране на осъществимостта, измерете ползите и оценете разходите за изпълнение. 
  • През следващите десет години планирайте и изпълнете поетапно излизане на пазара.

За да научите повече относно използването на инструменти и стратегии за интелигентни мрежи, свалете ръководството на Schneider Electric, "Как електроразпределителните мрежи могат да спестят енергия в епохата на Smart Grid".

За да научите повече за използването на инструменти и стратегии свързани с интелигентни мрежи, свалете ръководството на Schneider Electric, "Как електроразпределителните мрежи могат да спестят енергия в епохата на Smart Grid".
Научете повече