Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Четири начина да подобрите производителността на вашия завод

Фабрични работници в завод за бутилиране, храни и напитки, система за изпълнение на производството
Използвайте Schneider Electric PlantStruxure PES за да повишите оперативната ефективност още днес. Времето за инженерен труд може да бъде намалено до 25% с Schneider Electric PlantStruxure PES.

Подобрете оперативната и енергийната ефективност с автоматизирано управление на завода

Натискът за производство на множество складови единици и удовлетворяване на постоянно растящите изисквания на клиентите изправя производителите пред сериозно предизвикателство в търсенето на решения, които да достигат нови нива на производителност, ефективна поддръжка и управление на енергията. Производителите все повече се обръщат към напреднали технологии за автоматизация на процесите, за да опростят инженерните дейности, да разрешават проблемите по-бързо и да постигнат максимална степен на управление на производствените процеси.

Съчетавайки гъвкавостта, отворената архитектура и повишената функционалност на PLC/SCADA с интегрираните централизирани възможности за диагностика, присъщи на DCS, Schneider Electric PlantStruxure™ PES ви помага да разрешите проблеми с:

  1. Технически проекти - С достъп до данни на върха на пръстите и интелигентни, гъвкави възможности, инженерите могат лесно да проектират и изпитват оборудване, да намалят процесните грешки и да постигнат лесна интеграция с други системи. Резултатът: до 25% намаление на времето за инженерен труд.
  2. Непрекъснатост на работния процес - непрекъснатото производство е от основно значение. Едно непредвидено прекъсване може да наруши възможността на завода да обработва бързо развалящи се селскостопански суровини или да извърши навреме доставките за продажба на дребно. Една архитектура, която събира съществената диагностична информация за идеална работа на главните функции, може да предотврати и отстрани нередностите. Удобните препратки в цялата система, интуитивната навигация и възможността за достигане до причината на даден проблем дава на операторите възможност за бърза диагностика и разрешаване на проблемите, както и възстановяване на работата. 
  3. Управление на производството - Възможността за проследяване е съществена за ръководителите на заводи за храни и напитки, не само за да се постигне еднакво качество на всяка партида, преди продуктите да напуснат завода, но и за да се гарантира приложението на стриктни стандарти за безопасност. Системата за автоматизация на процеса, оборудвана с богати процесни библиотеки, предоставя пълно управление и видимост на производствените процеси в целия завод и улеснява подробното изследване на всеки етап.
  4. Консумация на енергия - Идеалната инфраструктура подпомага управлението на оперативните разходи, като подобрява енергийната ефективност и извлича всички възможности за намаляване на натоварването с оглед минимално потребление на енергия. Стандартизираните, Ethernet-базирани и отворени технологии за комуникация променят структурата на типичните информационни масиви и позволяват създаване на удобни за следене отчети и ключови показатели за ефективност и достъп до съществена информация за използването на енергията.