Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Всичко е свързано: IoT = Интернет на промяната

  Машина за керамика

  Включването на физически обекти в една мрежа не е нова концепция. Свързването на 50 милиарда обекта в обща мрежа е.

  Нека проследим появата на потребителския интернет. През последните 20 години, над 3 милиарда души са се свързали чрез своите компютри, таблети и смартфони. А сега да помислим за зараждането на индустриалния интернет - през следващите пет години, 50 милиарда устройства, или "неща", ще получат интернет свързаност и ще започнат активно да споделят данни.

  Добре дошли в Интернет на нещата (IoT).

  По същество, IoT се отнася до "неща", тоест почти всичко, за което можете да се сетите: хладилник, автомобил, трансформатор, термостат, самолет, двигател, мотор, задвижване, климатик, охранителна камера, които споделят данни относно текущото си състояние ("работя съгласно спецификациите", или "скоро ще се нуждая от ремонт") и средата, в която работят ("в сградата в момента няма никой" или "в клапата има прекалено много течност"). Тези данни могат да бъдат споделяни пряко с управляващи устройства, със софтуерна програма или с човек, за да предизвикат незабавно действие или, за да се генерират варианти за бъдещи действия.

  И докато за някои Интернет на нещата може да вещае един свят на господство на машините, IoT по-скоро се отнася например до една оборудвана със сензор тръба, която съобщава на местните власти, че под " Осма" улица има теч, отколкото до преследващи Сара Конър роботи с червени очи.

  IoT е част от естественото развитие на информационната епоха и го ускорява. IoT ще промени начина, по който живеем и работим, управляваме ценните ресурси, производствените процеси и ръководим бизнеса си. Не по-малко важно е, че ще създаде и насърчи нови икономически възможности, като някои прогнози очакват влиянието на IoT върху глобалния БВП да надхвърли 14 трилиона долара до 2020 година.

  Да му поставим сензор

  Въпреки че IoT не е изцяло революционна идея, в момента се съчетават множество фактори, за да се превърне в реалност.

  На първо място, броят на използваните сензори нараства експоненциално поради рязкото спадане на цената им и необходимата енергия, за да работят. Тъй като цената на сензорите спадна от десетки хиляди долари до долари и дори центове, възможността да поставим сензор прокара пътя за използване на милиарди свързани устройства към момента, с десетки милиарди в бъдеще.

  На второ място, свързаността се промени драматично. Пробивът в комуникационните технологии, който доведе до революция на личната комуникация - например прехода от жични към безжични устройства, 1 към 4G мрежи и други - означава, че споделянето на данни навсякъде и по всяко време от и между "неща" не само е възможно, а е по-просто и безпроблемно от всякога.

  На трето място, в днешно време наблюдаваме безпрецедентен обем на обмена на данни. Докато сензорите от предишните десетилетия предаваха единични битове данни, съвременните сензори и задвижващи устройства генерират 100 екзабайта данни месечно. Това е Значителен обем данни.

  Накрая, на четвърто място, вече можем да извършваме анализ на това гигантско количество информация - с висока скорост - благодарение предимно на евтините услуги за мобилно съхранение на информация, предлагани от Amazon, Google, Microsoft и други. Успехът на базираното на IoT предприятие не зависи от обема на данните, които могат да бъдат генерирани и получени, а скоростта, с която данните могат да бъдат превърнати в използваем оперативен ресурс .

  В заключение, едновременното действие на много на брой масово приложимите и евтини сензори, възможността за обмен на огромно количество данни в голям мащаб и възможността за съхранение и бърз анализ на тези данни започват да осъществяват идеята за IoT.

  Ефективност днес, преобразяване утре

  Не е изненада, че първата област, в която IoT трябваше да се докаже в предприятието, беше подобряването на работната ефективност, оптимизирането на проследяването, поддръжката и производителността на активите - което пряко се отразява на финансовия резултат. Използвайки факторите, които направиха технологичните предпоставки за IoT по-евтини и мощни, съвременните компании скоро ще могат да наблюдават по-ефективно всички свои активи, не само малък процент от тях, както беше прието досега.

  (Вижте бялата книга на Schneider Electric, Индустриалният Интернет на нещата: Еволюция към интелигентното производствено предприятие, за мнения на експерти и дискусия за това как свързването на системите за автоматизация с планирането и графика на предприятието и жизнения цикъл на продуктите в глобален план води до по-добри възможности за управление на бизнеса.)

  Цялостно покритие на ресурсите означава, че всяка машина в производствения процес и всяко устройство по веригата на доставки вече могат да съобщават дали работят съгласно спецификациите и кога се нуждаят от ремонт, което води до подобряване на експлоатационното време, производителността и рентабилността. За една компания - да кажем, че е голяма - с милиони ресурси, разположени на територия от стотици мили, възможността за прогнозиране на работата на всеки ресурс в реално време е от ключово значение.

  Чрез IoT, един сензор в заседателната зала може да определи наличието на присъствие и да съобщи на системата за управление на сградата да изгаси светлините и да спре отоплението/охлаждането, когато не са необходими, за да се спести енергия. Този положителен ефект може да бъде подсилен , ако бъде това бъде свързано с информация за времето, за да се подготвят и информират системите за управление на сградата за предстоящия работен ден. В по-глобален мащаб, IoT може да помогне на енергийните мениджъри да наблюдават своите сгради, да получават данни в реално време и записи на данни, за да извършат инвестиции в енергийна ефективност с най-благоприятна възвръщаемост.

  Във всеки от тези случаи, данните, превърнати в използваем оперативен ресурс , предоставят на предприятието средствата, от които се нуждае, за да премине от управление по интуиция към вземане на решения въз основа на анализ. IoT Ви помага да избегнете предположенията.

  Потенциалът за съкращаване на разходите е огромен и всеобхватен. Логистичните компании оптимизират маршрутите на доставка въз основа на данни от IoT; производителите използват по-ефективни процеси, обучават нови служители по-ефективно и предотвратяват рисковете по-сигурно; собствениците на търговски площи и операторите на обекти увеличават максимално комфорта на обитателите, като в същото време свеждат разходите до минимум.

  Едно отлично начало е отстраняването на неефективните елементи в работата на предприятието чрез IoT. И все пак, IoT също така притежава огромен потенциал за увеличаване на брутните приходи. Точно както платформата iOS на Apple и App Store предизвикаха глобална революция в разработването на приложения и иновациите, възможността за бум на IoT създава същите вълнуващи възможности за индустриалния интернет.

  Появата на такива IoT платформи не само ще доведе до повсеместно разработване на приложения и екосистеми, а и до нови модели за обслужващ бизнес за големи индустриални сектори. В един такъв свят, "нещата" може да не се продават поради самите себе си, а поради стойността или резултатите от тяхната свързаност.

  Открийте как свързаността с IoT на Schneider Electric стимулира оперативния анализ.
  Научете повече