Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Преодоляване на трудностите с работната сила в рудодобива: Обучение на оператори и симулация

  Двама мъже преглеждат данни на компютърен монитор, управление на енергията
  Симулаторите за обучение на оператори изправят обучаващите се пред пред най-различни аварийни ситуации и променливи, за да се уверят, че знаят как да се справят във всякакви условия.

  Съвременните минни компании са изправени пред два проблема: все по-бързия темп на пенсиониране на опитните работници и все по-сложната среда на автоматизация на процесите. Когато опитните миньори напускат, те отнасят със себе си опит, трупан през целия им живот. Индустриалният сектор е изправен пред застрашителен недостиг на работници - някои оценяват недостига на квалифицирани работници на почти 30%. В същото време, съвременните по-големи и сложни системи за управление - с по-големи обеми данни, по-високи нива на автоматизация и повсеместно ползване на дистанционна работа - разширяват обхвата на отговорността на отделните оператори.

  Преодоляването на недостига на работници, за да могат минните компании да запазят най-високите си нива на работна ефективност и безопасност, остава едно от главните предизвикателства. Обучението на един оператор отнема приблизително година, докато съвременните оператори сменят работните си места само след две години средно. Технологиите, които позволяват по-бързо обучение на по-неопитните оператори, като предават знания и умения от едно поколение към друго, са жизненоважни.

  Симулаторите за обучение на оператори (OTS) използват същия изпитан софтуер за динамични модели, който се използва за оптимизиране на ефективността на процесите. Когато бъдат интегрирани с реалния интерфейс на системата за управление, OTS позволяват на работниците да изживеят и реагират на симулирани високорискови ситуации в безопасна среда на виртуална реалност. Както при самолетните пилоти и астронавтите, симулаторите изправят обучаващите се пред най-различни аварийни ситуации и променливи, за да се уверят, че знаят как да се справят във всякакви условия. Повтарящото се обучение с различни хипотетични сценарии позволява на служителите да реагират на тези ситуации с по-добри, по-бързи решения, за да превърнат съответните процедури на най-добрите практики в инстинктивни реакции.

  В следващата статия от тази серия, "Реализиране на енергийна и водна ефективност в минното дело", ще разберете защо минните компании, които подобряват енергийната си ефективност, обикновено са успешни.
  Научете повече