Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Устойчив растеж и отговорност към обществото

  Вятърна ферма

  Всеки може да препоръча мерки за устойчиво развитие, но Schneider Electric може успешно да ги приложи на практика. Не е достатъчно просто да разбирате теорията, трябва да знаете как да предприемете измерими и ефективни действия, които да са отговорни към обществото.

  Без значение на кой етап от пътя към устойчиво развитие се намира дадена организация, Schneider Electric разполага с необходимите експертни умения, за да изпълни успешни мерки и програми, които да изкачат бизнеса на нови висоти. Няма универсални решения, но ние разполагаме с процес, който съчетава стратегия, технология, отчитане и изпълнение, които водят до измерими резултати за устойчиво развитие на нашите клиенти. 

  Във всеки етап ние се стремим да се свържем с правилните хора в организацията на клиента, за да ги попитаме и получим отговор на правилните въпроси:

  1. На какво ниво искаме да бъде нашата организация?
  2. Какво означава устойчивото развитие за нашата организация?
  3. Какво очакват от нас нашите клиенти, съдружници, външни организации, служители и други участници?
  4. Къде трябва да насочим нашите усилия за устойчиво развитие - към водата, отпадъците, енергията или веригата на доставки?
  5. Какви са нашите желания за устойчиво развитие? Желаем ли да бъдем лидер в индустрията, последовател или да заложим на по-внимателния подход?

  Ще използваме отговорите на тези въпроси, за да разработим стратегически план, който определя съответния механизъм на управление (кой в организацията отговаря за инициативата? какви работни групи трябва да бъдат създадени?), ключовите работни показатели за проследяване (за една верига ресторанти това може да са литрите вода на посетител; за производител може да са общите емисии на парникови газове на килограм продукция) и екологичните инициативи, които ще бъдат стартирани.

  Всичко това се прави с постоянна мисъл за производителността на бизнеса. В наши дни се наблюдава засилен и растящ интерес на клиентите към набелязване на цели. В миналото, компаниите задаваха произволно целеви стойности за икономии - в момента, клиентите искат да се анализира в дълбочина за всички възможности за икономии, които съвкупно да доведат до подобрени резултати. 

  Всяка консултантска агенция по мениджмънт и екология може да отправи препоръки за устойчиво развитие, но ние добавяме допълнителна стойност - осъществяваме тези препоръки, разчитайки на нашия богат опит, който постоянно надграждаме с успешни начинания в множество сектори. 

  Например - ние не само разработваме решения за слънчева енергия, микромрежи и управление на енергията, а също така имаме богат опит в енергийния пазар. Ние не само предоставяме решения за възобновяема енергия и енергийна ефективност, а също така можем да гарантираме, че закупуваната от клиентите ни енергия е от възобновяеми източници.

  Ние сме експерти както в планирането, така и в изпълнението.

  Това води до една фундаментална истина за Schneider Electric - ние сме прагматични. Въпреки че можем и адресираме аспектите на устойчивото развитие, в крайна сметка нашите клиенти искат да разберат как да подобрят своята производителност. Ето защо, когато нашите продукти в съоръженията на клиентите помагат за намаляване на разходите на енергия или нашите инженери газят във вода и кал, за да измерят дебита на води и отходни води в заводи из целия свят, ние осигуряваме прагматични решения, приложими за вашия бизнес. Никоя друга компания не разполага с целия набор от изисквания за устойчиво развитие както нас. Това е нашата отличителна черта. 

  Ето още един пример:

  Проучване: Екологична коалиция на производителите на облекло

  Нашата работа с глобалната Екологична коалиция на производителите на облекло (SAC) цели да разберем въздействието върху веригата на доставки на дрехите, които всички носим - ризата на гърба ни, обувките на краката ни - в една мрежа от представители на индустрията, която вече покрива над 3000 съоръжения, и доставчици. Нашето участие в коалицията с консултации и технологии доведе до създаването на гъвкава, надеждна и сигурна информационна платформа, която предоставя на групата "радикална прозрачност" в последиците за околната среда и рисковете от широк набор от променливи, от енергийно потребление до недостиг на вода, които покриват всички фактори за устойчиво развитие по веригата за доставки.

  Така създадената технологична платформа позволява на някои от най-големите марки за облекло и продажба на дребно да виждат, да се свързват и да споделят информация безопасно и сигурно с участниците във веригата на доставки, до техните отделни фабрики за шиене, рязане и завършване във Виетнам, Камбоджа, Бангладеш и Китай. Това е платформа, където марките, производителите и дистрибуторите могат да осъществяват контакт, да споделят данни и да съобщават напредъка на производителността си.

  Проучване: Глобален търговец на дребно

  Schneider Electric е новатор в областта на софтуера за устойчиво развитие, като нашата работа за големи марки за продажба на дребно демонстрира как нашият софтуер извлича от големите данни идеи, които водят до успех в устойчивото развитие.

  Един от най-големите търговци на дребно с хиляди обекти в Америка се обърна към Schneider Electric, за да дефинира цели за устойчиво развитие от ново поколение. За да се определят тези цели, трябваше да се обработят всички изходни данни.

  Това беше нелека задача, но нашата платформа Resource Advisor започна работа по нея - следене, събиране и анализиране на данни за консумация на електричество и природен газ от всички магазини, центрове за дистрибуция и информационни центрове на компанията. От големия до най-малкия детайл.

  В резултат от изчерпателния анализ на тези данни за консумацията на енергия, ние успяхме да помогнем на нашия клиент да идентифицира пазарите в САЩ, на които използването на възобновяема енергия би било най-изгодно; кои решения за магазини са най-ефективни от гледна точка на киловатчасове или декатерми на квадратен фут; започнахме да идентифицираме и прилагаме най-добрите практики от ефективните магазини, докато доведат до подобрение в най-слабите. 

  Ние в Schneider Electric виждаме как все повече и повече компании анализират масиви от данни, за да подобрят своите инвестиции за устойчиво развитие. Наблюдаваме този процес както сред търговски клиенти (търговия на дребно, ресторанти, банки), така и сред представители на индустрията. Например, един автомобилен производител със сходни заводи в целия свят, "заводи-близнаци", които произвеждат един и същ продукт, желаеше да узнае изразходваните енергия, вода и отпадъци за производство на една автомобилна седалка с тегло 23 килограма в Бразилия, Германия и САЩ, както и как да намали разликите, да открие лидерите и изоставащите в своя портфейл, както и да използва тези данни за инвестиции в ефективността.

  Този анализ някога се извършваше с таблици. В наши дни, модерните решения за устойчиво развитие стоят в основата на разрешаването на стратегическите бизнес проблеми и подобряването на рентабилността и производителността.

  В момента устойчивото развитие все повече се превръща от една модерна дума в успешна бизнес формула за новото хилядолетие.