Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 

Управление на батерии

Интелигентно зареждане и отдалечено управление за стационарни батерии.

Винаги заредени със системата за управление на батерията на АРС.

Управление на батерии schneider.label Интелигентно зареждане и отдалечено управление за стационарни батерии.
 • Характеристики

  Системата за управление на батерията на APC осигурява оптимално ниво на заряд на батериите и готовността им за използване. Тази система за монтаж в рак с височина 1U, с достъп през браузер, съчетава в себе си функциите мониторинг и тест на батерииите, с индивидуално ускоряване на презареждането, с цел максимална ефективност на батериите. Информацията за изправността и състоянието на батериите може да бъде получена посредством интегриране в използваната система за управление на сгради или уеб браузер. Това позволява решаване на възникващи проблеми с батериите, преди те да са оказали влияние на експлоатационната готовност.

  Ползи

  Наличност

  • Засичане на проблеми с батерията - Наблюдава промените в температурата на помещение и отделните батерии за ранно откриване на топлинен пробив, свързани накъсо клетки, отворена верига и лоша батерия.
  • Уведомяване за повреди - Бъдете информирани за проблемите, за да гарантирате, че критичните ситуации се овладяват своевременно.
  • Индивидуално зареждане на батерии - Допълнителното индивидуално зареждане осигурява пълното зареждане на всяка батерия и помага за предотвратяване на преждевременното стареене поради претоварване.
  • Мониторинг на индивидуална батерия - Система за мониторинг на напрежението и тока гарантира, че отделните батерии са готови за употреба и се заменят, само когато е необходимо.

  Управляемост

  • Възможност за достъп чрез браузър - Разглеждане на потребителския интерфейс с браузър. Предлага бърз достъп от всяко място на мрежата без нужда за инсталация на софтуер.
  • Интеграция със система за управление на сградата - Изпраща алармени сигнали и точки за данни, което ви позволява да управлявате критични за сградата инфраструктури от една единствена система.
  • Записване на данни - Идентифициране на проблемните тенденции преди ескалирането им, или експортиране на регистъра с данни за анализ.
  • Записване на събития - Прецизира времето и последователността на събитията, довели до инцидента, с регистъра на събитията.
  • Telnet управление - Осигурява прост достъп до отдалечено оборудване с използване на протоколи Telnet или SSH.

  Маркетингови характеристики

  • Засичане на проблеми с батерията - Наблюдава промените в температурата на помещение и отделните батерии за ранно откриване на топлинен пробив, свързани накъсо клетки, отворена верига и лоша батерия.
  • Уведомяване за повреди - Бъдете информирани за проблемите, за да гарантирате, че критичните ситуации се овладяват своевременно.
  • Индивидуално зареждане на батерии - Допълнителното индивидуално зареждане осигурява пълното зареждане на всяка батерия и помага за предотвратяване на преждевременното стареене поради претоварване.
  • Мониторинг на индивидуална батерия - Система за мониторинг на напрежението и тока гарантира, че отделните батерии са готови за употреба и се заменят, само когато е необходимо.

  Съвместимост

  • Съвместимост на батерията - Оловно-киселинни батерии (VRLA) или батерии с мокра клетка 2-, 4-,8- или 12v
   Никел-кадмиеви батерии 1.2 или 2.4v (AP9921X)

  Защита

  • Сигурност с парола - Защита с парола на потребителя предотвратява неоторизиран достъп, с разрешение срещу LDAP и Active Directory сървъри.
  • Достъп само за четене - Споделен достъп без риск от неупълномощени промени в конфигурацията.

  Gallery