Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text

   Устойчиво развитие

   • Да променим света с иновация на всяко ниво

    Горди сме да бъдем сред първите 25 компании в класацията на Fortune Magazine за промяна на света.

    Прочетете повече
    Default Alternative Text

    Устойчивото развитие е в центъра на нашата стратегия.

    Нашата мисия е да се помогне на предприятията да се справят с енергийното предизвикателство, в същото време постигайки оперативна ефективност. Поставяме етиката и отговорността в центъра на нашите взаимоотношения с клиенти, партньори и доставчици, както и с нашите служители и общностите, в които развиваме дейност. Искаме да бъдем корпоративен гражданин и отговорен служител. В новите икономики насърчаваме решения за осигуряване на надеждна енергия на 1.1. милиард души, които нямат достъп до енергия. В развитите икономики се насочваме към стотици милиони хора, живеещи в енергийна бедност.
    • Показатели за устойчиво развитие Следете показателите за устойчиво развитие на Schneider Electric, по тримесечия.
    • Многообразие и интеграция Многообразието е нашето наследство и нашето бъдеще Станете част от него!
    • Достъп до енергия Schneider Electric се справя с това предизвикателство чрез програмата за достъп до енергия.
    • Околна среда Schneider Electric се ангажира с опазването на околната среда и здравето.
    • Енергийна бедност Ангажименти за преодоляване на енергийните трудности по целия свят.
    • Фондация на Schneider Electric: Фондацията Schneider Electric се стреми да допринася за развитието на хората и обществата.
    • Отговорност и етика Schneider Electric се ангажира да осъществява своята дейност, насърчавайки най-високите етични стандарти.
    • Стратегия и устойчиво развитие Акценти 2015-2016

     Открийте как преодоляваме енергийните трудност и насърчаваме ефективността навсякъде

     Прочетете доклада
     SD report 2016
    • Годишен доклад Документ за регистрация 2014

     Годишният доклад (също наричан Документ за регистрация) осигурява задълбочена представа за стратегията на фирмената група, бизнеси, управление, финансови отчети, както и нашият твърд ангажимент за устойчиво развитие.

     Сваляне (pdf, 7.13 Mb)
     Eolas Green Data Center Operations building in Grenoble, France
     • Насърчаване на устойчивото развитие чрез обучение в областта на енергията в Камбоджа

      От 2008 г., чрез програмата за достъп до енергия, Schneider Electric поддържа центъра Kram Ngoy (CKN) за обучение и професионална интеграция на млади хора в неравностойно положение, както и за обучение на обучаващи в Камбоджа и развитие на предприемачество.

      Изтегляне на доклада

      Интегриран доклад

      Този доклад е продължение на нашия интенгриран подход. Той представя глобална визия на Schneider Electric в неговата екосистема, стратегията за създаване на споделена стойност, неговият бизнес модел и управление. Включва основните показатели за ефективност, значителните постижения за годината и начина, по който Групата създава стойност за всяко заинтересовано лице. Изтегляне на доклада