Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image


Поддръжка


   
   
   

  Свържете се с Центъра за обслужване на клиенти

   
   
   
  За контакт

  Моля изпратете ни следните данни, за да обработим вашето запитване.

  :  
  :  
  :  
  :  
  :  
  :  
  :  
  :  
   
   
   
   
   
   
   
    
   
  За повече информация

  За повече информация 

  Закон за обработка на данни, файлове и граждански свободи

  В съответствие със закон №78-17 „Обработка на данни, файлове и граждански свободи“, вие разполагате с правото на достъп, поправка и изтриване на данните, които ви засягат. За да упражните това свое право, пишете на Schneider Electric SA, Direction de la Communication Groupe, 89 bld Franklin Roosevelt, 92506 Rueil-Malmaison или на fr-webmaster-info@schneider-electric.com.