• Default Alternative Text

  Висока работна готовност на PAC и PLC процес

  Default Alternative Text

  Предизвикателства

  Увеличаване на експлоатационното време.

  Непредвиденият престой е основна причина за неефективността на Вашата дейност. Престоят води до увеличено потребление на суровини и консумативи, повишаване на разходите за поддръжка и поставя в сериозна опасност безопасността на Вашия персонал и оборудване.
  • Решения

   • Ефективните диагностични инструменти минимизират отрицателните въздействия от времето за престой, чрез бързо идентифициране на причината и редуциране на средното време до отстраняване на повредата
   • Непрекъсната експлоатация
   • Ускорена ROI (възвръщаемост на инвестицията)
   • Повишена пригодност за поддръжка на съоръжението
   • Повишена ефективност на съоръжението
   • По-ниски разходи за техническа поддръжка
   • Защита на активите
   • Избягване на инциденти
   • Без загуба на прозводство
   • Експлоатационна готовност 24 часа в денонощието
  • Конкурентно предложение

   Постигане на експлоатационна готовност 24 часа в денонощието за Вашия процес с помощта на PlantStruxure

   PlantStruxure Ви предлага различни нива на системна резервируемост като ви позволява да проектирате стабилна платформа за автоматизация с високо равнище на експлоатационна готовност.

  Ползи

  • Изливане на разтопена стомана в доменна пещ, обработка на минерали, система за изпълнение на производството
   • Намаляване разходите, риска и непланираните прекъсвания
  • Алтернативен текст по подразбиране
   • Увеличаване на гъвкавостта за управление и поддръжка на системата
  • инженер по поддръжката, софтуер за управление на съоръжения
   • Подобряване на цялостната ефективност на завода