• Aerial view of water treatment plants and factories, water management.

  Отдалечени SCADA решения за води и отпадни води

  • Прочетете

   • Read more about Schneider Electric solutions

    "Радиостанциите Trio Q предоставят оптимизация и ефективността на SCADA мрежата на компанията за водоснабдяване

    "Радиостанциите Trio Q предоставят по-бързо и по-надеждни данни на нашия екип по експлоатация". Сподели Тони Сегрест, Управител на водоснабдяване, канализация и противопожарна защита за област Източна Алабама Вижте как…. Прочетете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Подобряване на експлоатацията на SCADA чрез използването на безжични инструменти

    Целта на този доклад е да разглежда конкретните начини, по които операторите могат плътно да интегрират безжични мрежи за инструменти със SCADA система и да реализират пълния потенциал от това интегрирано решение. Прочетете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Постигнете по-голяма ефективност с Вашата SCADA система за води

    Тази книга представя тенденции в SCADA системите за водноенергийни централи, разглежда ползите от модерните интелигентни SCADA системи, базирани на тясно интегрирани хардуер и софтуер и описва някои от решенията, предлагани сега за водноенергийни централи. Прочетете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Оптимизиране на безжична Ethernet радио мрежа

    Следната дискусия помага да се отдели възприятието от реалността, като очертава разликата между посочените въздушни скорости и действителния пренос на данни в SCADA приложение. Представени са също и предложени стъпки за оптимизиране на безжични Ethernet радио мрежи, заедно с няколко реални примера. Прочетете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Опростени SCADA системи

    Тази бяла книга обсъжда различните компоненти, които се съдържат в една типична отдалечена SCADA система, експлоатационните предизвикателства, които са типични за тези видове системи и начините, по който са внедрени различните технологични предимства, за да развият ефективността на SCADA системата. Прочетете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    SCADA сигурност: Предизвикателства и решения

    Този доклад представя случая за подобряване на сигурността на системите SCADA. Той разглежда факторите, които са допринесли за нарастващата уязвимост на контролните системи и представя нови стандарти, създадени за да защитят критичната инфраструктура, включително използването на криптиране и удостоверяване за SCADA системи. Прочетете повече
  • Гледайте

   • Телеметрия и отдалечена SCADA за помпени станции