• Aerial view of water treatment plants and factories, water management.

  Отдалечени SCADA решения за води и отпадни води

  Default Alternative Text

  Предизвикателства

  Управление на Вашите отдалечени водни обекти 

  Критичната инфраструктура трябва да работи 24/7
  - Строги изисквания за отчетност
  Среди с тежки условия
  - Широкообхватно внедряване на обекти

  Телеметрия и SCADA за води и отпадни води

  Алтернативен текст по подразбиране
  • Решения

   • Регулаторно съответствие Интегрираният хардуер и софтуер осигурява одитна пътека
   • Надеждни и сигурни Диагностика и поддръжка за непрекъсната работа
   • Управление на енергията Регистриране на събития за оптимизиране на дейностите и спестяване на енергия
  • Ползи

   • Оптимизиране на дейностите и ефективността на отдалечените обекти
   • Минимизиране на риска за управление и експлоатация на отдалечени обекти
   • Намаляване на разходите по време на жизнения цикъл на отдалечените обекти
  • Разликата


    • Съответствие със стандартите SCADA
    • DNP3, WITS, IEC60870-5 протоколи 
    • Управление на отдалечени обекти с непостоянна комуникация при пълна надеждност и цялостност на данните
    • Интегрирани телеметрични решения 
    • Сертифицирани за среди с тежки условия
    • Ниско потребление на енергия
   1.  

  Ползи

  • Усмихнат техник използва таблет докато анализира сървър в голям център за данни
   • Автоматична синхронизация на базата данни за предотвратяване на загуба на данни
  • Алтернативен текст по подразбиране
   • Отдалечената конфигурация на вграден софтуер и програмиране намалява времето за поддръжка и осигурява централна видимост
  • Алтернативен текст по подразбиране
   • Енергоспестяващите режими позволяват на батерията да издържи по-дълго, като поддържат инфраструктурата за мониторинг работеща при прекъсвания на захранването