• Mining industry, Workers by excavation machinery in Spain

  Хибридна процесна автоматизация за минно дело, металургична и добивна промишленост

  Coal mining with heavy equipment, mining industry.

  Предизвикателства

  Оптимизирайте своите производствени ресурси. Подбряване на устойчивото развитие. 


  Минното дело, металургията и добивът на минерали са енергоемки промишлени отрасли, които изискват полагане на много усилия във веригата на доставките и които трябва да се справят с предизвикателството да постигат по-големи резултати с по-малко средства.

  Управлявайте инвестицията си в рамките на жизнения цикъл на проекта

  Алтернативен текст по подразбиране
  • Решения

   PlantStruxure PES е разпределена система за управление (DCS) от следващо поколение за дигитализирано и следящо енергията съоръжение. PlantStruxure PES съчетава лекотата и отворената архитектура на PLC/SCADA с интеграцията, обединената база данни и диагностика с високата производителност на класическия DCS. Тя предлага изцяло интегриран софтуер и отворени Ethernet архитектури и доставя всичко, от което имате нужда, за да управлявате устойчиво, продуктивно и гъвкаво спрямо пазара съоръжение за минно дело, метали и минерали, от пълна проследяемост на процесите до внедрено електроенергийно управление;
   • Контрол и надзор, интегрирани в една среда
   • Енергия и управление на отпадъците
  • Конкурентно предложение

   • Дигитализирайте вашето съоръжение, за да предоставите ключови системни данни на разположение на вашите инженери
   • Ускорете времето за излизане на пазара с повишена стандартизация, която редуцира времето за инженеринг с до 25%
   • Приложете управление на вашите дейности чрез препратки в цялата система, които позволяват да се подобрят свързаните с производството решения
  • Диференциация

   • #1 в електроенергийното управление, с повече от 40 години опит в областта на минното дело, металургията и добива на материали
   • Един доставчик, от обекта до предприятието - от контролни устройства за енергозахранване и задвижване до софтуер за електроенергийно управление и оптимизация
   • Услугите за целия жизнен цикъл и инженерните инструменти редуцират общите разходи за собственост и общите разходи за инсталация
   • Иновация и съвместно разработване на специализирани решения
   • Отворената архитектура и обектните библиотеки помагат за прилагането на стандартите в множество зони на съоръжения и обекти.
   • Опциите за многобройни канали за снабдяване, които поддържат директни производители, производители на системни интегратори и производители на оригинално оборудване

  Ползи

  • Роторен багер на разсъмване в открит рудник, Гревенброх, Северен Рейн-Вестфалия, Германия, Европа, урбанизация, система за сградно управление, минна индустрия
   Редуциране на Вашите капиталови и експлоатационни разходи, като същевременно се гарантира качеството на продукта
   • Редуциране на времето и разходите за въвеждане в експлоатация до 30%
   • Стартиране на Вашия продукт в правилния момент без да срещнете каквито и да е затруднения на обекта
   • Гарантиране на почти 100% непрекъснатост на вашите дейности
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Постигане на отлично равнище на експлоатация
   • Подобряване на експлоатационната ефективност до 30% чрез използване на Библиотека за усъвършенствано управление на процесите
   • Подобряване на видимостта по отношение на използването на енергия и по-добро енергийно управление чрез използване на Библиотеката за енергийно управление
  • Двама мъже с предпазни каски обсъждат информация в клипборд, консултации за устойчиво развитие
   • Разработени в резултат на дългогодишна експертиза свързана с решения, нашите библиотеки за усъвършенствано управление на процесите за рудодобив, минерали, метали, минно дело, производство на цимент, съхраняват предметни знания и помагат на кадрите с по-малко опит.