• Factory worker with processed sugar cane in manufacturing facility, food and beverage.

    Хибридна DCS за хранително-вкусовата промишленост

    • Млекопреработвателно съоръжение Вижте по какъв начин PlantStruxure PES Ви помага да управлявате своя млекопреработвателен процес по начин, който е по-лесен, по интелигентен и по-енергийно ефективен.