• Factory worker with processed sugar cane in manufacturing facility, food and beverage.

  Хибридна DCS за хранително-вкусовата промишленост

  Two workers discuss beverage facility management

  Предизвикателства

  Желаете ли да постигнете екологична ефективност? 

  Изхранване на голям брой хора. Дистрибуция на по-здравословни и безопасни продукти. Удовлетворение на променените навици и вкусове на клиентите. Редуциране на консумацията на енергия и отпадъците. За да се справят с тези нови предизвикателства, предприятията от хранително-вкусовата промишленост трябва безкомпромисно да съчетаят конкурентоспособност и отговорност.

  Управлявайте инвестицията си в рамките на жизнения цикъл на проекта

  Алтернативен текст по подразбиране
  • Решения

   PlantStruxure  PES е разпределена система за управление (DCS) от следващо поколение за дигитално следене на енергията. PlantStruxure PES съчетава лекотата и отворената архитектура на PLC/SCADA с интеграцията, обединената база данни и диагностика на класически DCS. Тя предлага изцяло интегриран софтуер и отворени Ethernet архитектури и предоставя всичко, от което имате нужда, за да управлявате устойчиво, продуктивно и гъвкаво спрямо пазара всяко съоръжение за хранително-вкусовата промишленост, от пълна проследяемост на процесите до внедрено електроенергийно управление:
   • Контрол и надзор, интегрирани в една среда
   • Управление и мониторинг, характерни за всяко конкретно производство
   • Енергия и управление на отпадъците
   • Оказване на подкрепа за безопасност и съответствие на храните
  • Конкурентно предложение

   • Дигитализирайте вашето съоръжение, за да предоставите ключови системни данни на разположение на вашите инженери
   • Ускорете времето за излизане на пазара с повишена стандартизация, която редуцира времето за инженеринг с до 25%
   • Приложете управление на вашите дейности чрез препратки в цялата система, които позволяват да се подобрят свързаните с производството решения
  • Предимства

   • #1 в електроенергийното управление, с повече от 40 години опит в областта на хранително-вкусовата промишленост
   • Един доставчик, от обекта до предприятието - от контролни устройства за енергозахранване и задвижване до софтуер за електроенергийно управление и оптимизация
   • Услугите за целия жизнен цикъл и инженерните инструменти редуцират общите разходи за собственост и общите разходи за инсталация
   • Иновация и съвместно разработване на специализирани решения
   • Отворената архитектура и обектните библиотеки помагат за прилагането на стандартите в множество зони на съоръжения и обекти.
   • Опциите за многобройни канали за снабдяване, които поддържат директни производители, производители на системни интегратори и производители на оригинално оборудване

  Ползи

  • Конвейер, натоварван със хляб, управление на машини, храни и напитки.
   Редуциране на Вашите капиталови и експлоатационни разходи, като същевременно се гарантира качеството на храните и напитките
   • Редуциране на времето и разходите за въвеждане в експлоатация до 30%
   • Стартиране на Вашия продукт в правилния момент без да срещнете каквито и да е затруднения на обекта
   • Гарантиране на почти 100% непрекъснатост на вашите дейности
  • Завод за производство на храни, млекодобивно стопанство, храни и напитки, производствена система.
   Постигане на отлично равнище на експлоатация
   • Подобряване на експлоатационната ефективност до 30% чрез използване на Библиотека за усъвършенствано управление на процесите
   • Подобряване на видимостта по отношение на използването на енергия и по-добро енергийно управление чрез използване на Библиотеката за енергийно управление.
  • Работник проверява козе мляко в млекодобивно стопанство, храни и напитки, управление на машини.
   Управление на кадровия потенциал
   • Разработени в резултат на дългогодишна експертиза свързана с решения, нашите библиотеки за усъвършенствано управление на процесите за течни храни и млечни продукти съхраняват предметни знания и помагат на кадрите с по-малко опит