• Default Alternative Text

  Опаковъчни машини с до 8 синхронизирани серво оси (CANmotion)

  Default Alternative Text

  Проблемите във Вашия бизнес са уникални.

  Новата технология за управление на движението повишава сложността на програмирането. Ето защо е необходимо добро решение, изискващо намаляване на първоначалните разходи. Друго предимство е свързано с използването на инструменти и периферни устройства за PLC програмиране.

  Нашите експерти ще Ви помагат през целия жизнен цикъл на съоръжението.

  Илюстрация, Решения за жизнения цикъл на машините, промишлено производство, управление на машини.
  • Решения

   Системата “Синхронизирани оси/CANmotion + CANopen/Контролер за движение LMC058” представлява базирано на Modicon решение за управление. Тя може да се адаптира към различни решения за автоматизация с 2 до 8 синхронизирани оси, което дава възможност за работа с машини за пакетиране, термосвиване и етикетиране. Софтуера SoMachine е в основата на конструирането. Могат да се използват и периферните устройства CANopen на програмируемите логически контролери Modicon.
  • Конкурентно предложение

   • Базираната на Modicon LMC058 структура се откроява сред другите цялостни решения за управление на движението, благодарение на интуитивното програмиране с SoMachine, предварително конфигурираните проектни шаблони за програмируеми логически контролери и интерфейса човек-машина, библиотеката за програмиране, въвеждането в експлоатация и диагностиката на опаковъчни машини.
   • С лесния за инсталиране CANmotion, това е оптималното решение за управление по синхронизирани оси, позициониране и функции за автоматизация с PLC.
  • Предимства

   • Решение, което минимизира усилията на всеки етап от процеса на разработване, от проектирането, през конструирането, монтажа, до съставянето на документацията.
   • Пълна оперативна съвместимост и надеждност от най-добрите в своя клас продукти на Schneider Electric.