• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

  Удобно и стандартно краново управление

  Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

  Проблемите във Вашия бизнес са уникални

  Трябва да разработите стандартен кран с лесно техническото обслужване, без да се нуждаете от експертни познания и в съответствие с Европейските норми и стандарти за безопасност.

  Нашите експерти ще Ви помагат през целия жизнен цикъл на съоръжението.

  Илюстрация, Решения за жизнения цикъл на машините, промишлено производство, управление на машини.
  • Решения

   Архитектурата на контактор TeSys е фокусирана върху, стандартизирани подемни машини и прдставлява първата стъпка към автоматизацията. Не е необходимо високо ниво на експертни познания, благодарение на релета и контактори, които позволяват лесно настройване. Тази архитектура осигурява силно компактен и лесен монтаж, съкращавайки времето за пуск в експлоатация и техническото обслужване.
  • Конкурентно предложение

   • Свързаност: Безжична управляваща система, с втори предавател, включваща дисплей и програмируеми бутони за управление на желани функции.
   • Ефективност: Готови за използване, изпитани, валидирани, документирани (TVD) архитектури.
   • Съответствие с изискванията за безопасност: Нашите решения за подемни машини са в съответствие с ISO EN 13849-1 и са лесни за сертифициране, осигурявайки защита на хората и стоките.
   • Глобална поддръжка: Глобална поддръжка на място, на практически всички езици, от експертите по подемни машини на Schneider Electric.
  • Диференциация

   • Архитектура на, компактен контактор с безжично управление.
   • Оптимизирани разходи: Силно конкуренто съотношение между ефективността и разходите. 
   • Вградена безопасност: Съответствие с EN 13849-1 Plc Кат. 1.