• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Усъвършенствано краново управление с възможност за разширяване