• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

  Усъвършенствано краново управление с възможност за разширяване

  Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

  Проблемите във Вашия бизнес са уникални

  Трябва да намалите разходите за конструиране и да максимизирате ефективността на Вашата система, като същевременно запазите нейната гъвкавост. Също така трябва да повишите скоростта и производителността, като същевременно постигнете по-високи нива на безопасност и по-големи икономии на енергия.

  Нашите експерти ще Ви помагат през целия жизнен цикъл на съоръженията.

  Илюстрация, Решения за жизнения цикъл на машините, промишлено производство, управление на машини.
  • Решения

   Архитектурата за подемни машини/CANopen/ логически контролер M241 е предназначена за производители на оборудване за кранове със специализирани познания. Тя осигурява иновативно решение за големи кранове и специални инсталации, които изискват голяма гъвкавост и модулност, с цел улесняване на адаптацията на изискванията на машините. Тя обединява логически контролер и вариатори с вградена магистрална шина CANopen за максимална гъвкавост и опростен монтаж. Логическият контролер осигурява специализирани подемни функции за повишаване на производителността на крана при същевременно намаляване на рисковете.
  • Конкурентно предложение

   • Свързаност: Защитеният, безжичен дистанционен достъп до Вашия индивидуализиран интернет сървър Ви дава възможност да укрепите пазарните си позиции, като същевременно намалите разходите и времето на престой на машината.
   • Ефективност: Базираното на честотно регулиране решение предотвратява прегряването на двигателите, като същевременно намалява енергопотреблението. Готово за използване, предварително разработено приложение за подемни машини с детайлна документация, включваща: библиотека с подемни функции, шаблони за кранове, изпитани, валидирани, документирани архитектури (TVDA).
   • Съответствие с изискванията за безопасност: Нашите решения за подемни машини са в съответствие с ISO EN 13849-1 и са лесни за сертифициране, осигурявайки защита на хората и стоките.
   • Глобална поддръжка на място на практически всички езици, от експертите по подемни машини на Schneider Electric.
  • Диференциация

   • Базирана на логически контролер (PLC) архитектура с разширени функции, интерфейс човек-машина, енергийна ефективност и дистанционен достъп.
   • Открита машинна архитектура: Web сървър в логическия контролер M241; дистанционен достъп до машината през VPN мрежа.
   • Вградена безопасност: Съответствие с EN 13849-1 Plc Кат. 2.
   • Енергийна ефективнст: Енергия от захранващата мрежа за всички движения или връщане на енергия към захранващата мрежа (AFE); ватметър за енергийни одити.
   • Безжично управление с аварийно спиране Ple Кат. 4.