• Default Alternative Text

  Прости опаковъчни машини с окабелени архитектури

  Default Alternative Text

  Проблемите във Вашия бизнес са уникални.

  Съществуват множество малки и средни приложения, които изискват рентабилни решения за автоматизация. За да повишите рентабилността, имате нужда от продукти и решения с основни вградени функции, неизиксващи добавяне на скъпи интерфейси или времеемки допълнителни функции с цел интеграция.

  Нашите експерти ще Ви помагат през целия жизнен цикъл на съоръжението.

  Илюстрация, Решения за жизнения цикъл на машините, промишлено производство, управление на машини.
  • Решения

   Архитектурата с логически контролер Modicon M221 е създадена за малки до средни приложения за управление. Контролерът поддържа до две синхронизирани серво оси при използване на РТО управление със серво задвижвания Lexium 28. С Altivar 12 и Altivar 312 два рентабилни честотни регулатора се управляват посредством аналогов сигнал. SoMachine Basic е единственият софтуер, необходим за цялостния процес на конструиране.
  • Конкурентно предложение

   • Базирана на Modicon M221, архитектурата е създадена за компактни решения и изисква минимални усилия за инсталиране.
   • SoMachine Basic е опростен инструмент за конструиране за Modicon M221 PLC. Програмирането, визуализацията и въвеждането в експлоатация са обединени в един интуитивен инструмент, наличен за сваляне, безплатно. Не се изисква обучение.
  • Диференциация

   • Наличните архитектури, минимизират усилията на всеки етап от процеса на разработване, от проектирането, през конструирането, монтажа, до съставянето на документацията на машината.
   • Пълна оперативна съвместимост и високо ниво на надеждност на системата, благодарение на най-добрите в своя клас продукти на Schneider Electric.