• Default Alternative Text

  Стандартни опаковъчни машини с разпределени архитектури

  Default Alternative Text

  Проблемите във Вашия бизнес са уникални.

  Автоматизацията на стандартни машини с разпределени архитектури е специфично предизвикателство. Наред с координирано серво позициониране, интерфейсите за полеви мрежи и другите типични изисквания към съвременната автоматизация има нужда и от лесно решение за изграждане на разпределени архитектури с базирана на Ethernet комуникация.

  Нашите експерти ще Ви помагат през целия жизнен цикъл на съоръжението.

  Илюстрация, Решения за жизнения цикъл на машините, промишлено производство, управление на машини.
  • Решения

   Архитектурата Compact / Modbus TCP + CANopen / логически контролер M241 е разработена за малки до средни приложения за управление с нарастващи потребности. С два Ethernet интерфейса и с вградения Ethernet суитч контролерът Modicon M251 може да комуникира успоредно през две Ethernet мрежи. Това прави архитектурата, базирана на Modicon M251, подходящо решение за модулни машини и системи с разпределени архитектури.
  • Конкурентно предложение

   • Архитектурата може да съдейства за повишаване на рентабилността, благодарение на оптималната производителност и най-добрата в своя клас концепция за комуникация на Modicon M251, която е оптимизирана за Ethernet комуникация в разпределени архитектури за автоматизация.
   • По-бързи и по-добри резултати, благодарение на интуитивното програмиране на машините със SoMachine, предварително конфигурираните PLC и HMI проектни шаблони и приложимите функционални блокове за опаковъчни машини.
  • Диференциация

   • Минимизиране на усилията на всеки етап на процеса на разработване на много типове машини.
   • Пълна оперативна съвместимост и високо ниво на надеждност на системата, благодарение на най-добрите в своя клас продукти на Schneider Electric.