• Default Alternative Text

  Компактна архитектура / Modbus SL / логически контролер M221

  Default Alternative Text

  Проблемите във Вашия бизнес са уникални.

  За да поддържате удовлетвореността на клиентите, трябва да доставяте по-безопасни, по-надеждни машини с по-висока енергийна ефективност, по-ниска себестойност и по-кратки срокове на доставка. TVDA (Тествани, Валидирани и Документирани Архитектури) могат да съдействат за бързото създаване на решения за автоматизация, от проектирането и конструирането на машината до монтажа и съставянето на документацията. Съкратете времето за проектиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация с тези гъвкави, функционално валидирани, готови архитектури.

  Нашите експерти ще Ви помагат през целия жизнен цикъл на машината.

  Илюстрация, Решения за жизнения цикъл на машините, промишлено производство, управление на машини.
  • Решения

   • TVDA е базирана на логическия контролер Modicon M221 Book. Тя осигурява редица прости опции за управление на двигатели, вариращи от включване/изключване до двупосочно действие с моторни пускатели. Честотният регулатор се управлява чрез аналогов сигнал и може да управлява два двигателя в последователен режим.
   • В системата са вградени SoLink и безжични натискащи се бутони за улесняване на опроводяването. Архитектурата е открита за локални разширения на входовете/изходите и включва RFID за целите на идентификацията. Системата осигурява натискащи се бутони за аварийно спиране при използване на вграден защитен модул.
   • TVDA е подходяща за помпени системи, подемни машини, приложения за транспортиране на материалите, но може да се използва и в други типове машини, изискващи рентабилни, но и гъвкави решения за управление, които осигуряват разширени функции за просто управление на двигателите.
  • Конкурентно предложение

   • Гъвкави системи с възможност за разширяване, предназначени за създаване на икономични решения.
   • Откритост и гъвкавост с различни опции за свързаност.
   • Готови архитектури с предварително конфигурирани PLC и HMI проектни шаблони.
   • Изчерпателна документация на системата със списък на компонентите и схеми на опроводяването.
   • Device ModulesTM за бърза и лесна системна адаптация.
   • Един софтуерен пакет за настройване и поддържане на цялата система.
   • Вградени функции за визуализация, включващи неутрални по отношение на платформата, дефинирани от потребителя интернет страници.
   • Пълен дистанционен достъп за програмиране, управление и проследяване.
  • Диференциация

   • Уникални TVDA решения за минимизиране на усилията на всеки етап на процеса на разработване.
   • Готова архитектура с високо ниво на предварителна изграденост за бързо проектиране и настройване на системата за автоматизация.
   • Пълна оперативна съвместимост и високо ниво на надеждност на системата, благодарение на най-добрите в своя клас продукти на Schneider Electric и екстензивната функционална валидация на архитектурата.