• Workers managing the conveyor belt in a packaging facility, industrial automation, machine control, original equipment manufacturer.

  Просто и стандартно управление за конвейерни зони

  Алтернативен текст по подразбиране

  Проблемите във Вашия бизнес са уникални.

  За да поддържате удовлетвореността на клиентите, трябва да доставяте по-безопасни, по-гъвкави, по-ефективни машини с по-високо ниво на свързаност, с по-ниска себестойност и по-кратки срокове на доставка. Тестваните, валидирани, документирани архитектури (TVDA) могат да съдействат за създаването на решения за автоматизация, от проектирането и конструирането на машината до монтажа и съставянето на документацията. Съкратете времето за проектиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация с тези гъвкави, функционално валидирани, готови архитектури.

  Нашите експерти ще Ви помагат през целия жизнен цикъл на машината.

  Илюстрация, Решения за жизнения цикъл на машините, промишлено производство, управление на машини.
  • Решения

   Архитектурата, базирана на логически контролер M221 TVDA е създадена за просто и стандартно управление на конвейерни зони. Системата поддържа до две синхронизирани оси с РТС управление и включва два честотни регулатора, управлявани чрез аналогов сигнал. За управление на място компактният дисплей е напълно програмируем в рамките на SoMachine. Поддържа се пълен дистанционен достъп за програмиране, както и за дистанционно управление и наблюдение. За по-голяма безопасност на машините системата осигурява решение за аварийно спиране, използващо вграден защитен модул Modicon TM3.
  • Конкурентно предложение

   • Проста архитектура за зонално управление с фокус върху компактността и рентабилността.
   • Гъвкави системи с възможност за разширяване, предназначени за създаване на икономични решения.
   • Откритост и гъвкавост с различни опции за свързаност.
   • Готови архитектури с предварително конфигурирани PLC и HMI проектни шаблони.
   • Изчерпателна документация на системата със списък на компонентите и схеми на опроводяването.
   • Device ModulesTM за бърза и лесна системна адаптация.
   • Един софтуерен пакет за настройване и поддържане на цялата система.
   • Вградени функции за визуализация, включващи неутрални по отношение на платформата, дефинирани от потребителя интернет страници.
   • Пълен дистанционен достъп за програмиране, управление и проследяване.
  • Диференциация

   • Уникални TVDA решения за минимизиране на усилията на всеки етап на процеса на разработване.
   • Готова архитектура с високо ниво на предварителна изграденост за бързо проектиране и настройване на системата за автоматизация.
   • Пълна оперативна съвместимост и високо ниво на надеждност на системата, благодарение на най-добрите в своя клас продукти на Schneider Electric и екстензивната функционална валидация на архитектурата.