• Default Alternative Text

  Компактна архитектура / CANopen / HMI контролер SCU

  Default Alternative Text

  Проблемите във Вашия бизнес са уникални.

  За да поддържате удовлетвореността на клиентите, трябва да доставяте по-безопасни, по-надеждни машини с по-висока енергийна ефективност, по-ниска себестойност и по-кратки срокове на доставка. TVDA (Тествани, Валидирани и Документирани Архитектури) могат да съдействат за бързото създаване на решения за автоматизация, от проектирането и конструирането на машината до монтажа и съставянето на документацията. Съкратете времето за проектиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация с тези гъвкави, функционално валидирани, готови архитектури.

  Нашите експерти ще Ви помагат през целия жизнен цикъл на машината.

  Илюстрация, Решения за жизнения цикъл на машините, промишлено производство, управление на машини.
  • Решения

   • Компактната архитектура / CANopen / HMI контролер SCU TVDA е създадена за машини, изискващи компактно решение за управление, което притежава откритостта и гъвкавостта на комуникационните протоколи. 5.9” HMI с интегриран логически контролер осигурява максимална функционалност и лесно инсталиране. Системата включва честотни регулатори и серво задвижвания, свързани с CANopen.
   • Поддържа се пълен дистанционен достъп за програмиране, дистанционно управление и проследяване. За по-голяма безопасност на машините системата осигурява решения за аварийно спиране на машината и спиране на устройства при използване на самостоятелни защитни модули Preventa.
   • Архитектурата е създадена за приложения за обработка на материали, помпени системи и транспортиране на материали, но е подходяща и за други типове машини, изискващи компактно решение с HMI контролер за по-голяма откритост и гъвкавост.
  • Конкурентно предложение

   • Гъвкави системи с възможност за разширяване, предназначени за създаване на икономични решения.
   • Откритост и гъвкавост с различни опции за свързаност.
   • Готови архитектури с предварително конфигурирани PLC и HMI проектни шаблони.
   • Изчерпателна документация на системата със списък на компонентите и схеми на опроводяването.
   • Device ModulesTM за бърза и лесна системна адаптация.
   • Един софтуерен пакет за настройване и поддържане на цялата система.
   • Вградени функции за визуализация, включващи неутрални по отношение на платформата, дефинирани от потребителя интернет страници.
   • Пълен дистанционен достъп за програмиране, управление и проследяване.
  • Диференциация

   • Уникални TVDA решения за минимизиране на усилията на всеки етап на процеса на разработване.
   • Готова архитектура с високо ниво на предварителна изграденост за бързо проектиране и настройване на системата за автоматизация.
   • Пълна оперативна съвместимост и високо ниво на надеждност на системата, благодарение на най-добрите в своя клас продукти на Schneider Electric и екстензивната функционална валидация на архитектурата.