• Default Alternative Text

  Нагнетателни помпи с няколко задвижвания за индустрията и инфраструктурата

  pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing

  Проблемите във Вашия бизнес са уникални.

  Гъвкавост в свързаността - това е ключов проблем. И, енергийно-ефективните системи са от жизненоважно значение, тъй като Вашите клиенти са фокусирани върху енергийната ефективност.

  Трябва да разработите  система за индустрията и инфраструктурата, която се характеризира с по-добри функции, диагностични възможности и защита, както и гъвкави и мащабируеми входове/изходи .

  Нашите експерти ще Ви помагат през целия жизнен цикъл на съоръжението.

  Илюстрация, Решения за жизнения цикъл на машините, промишлено производство, управление на машини.
  • Решения

   Schneider предлага високо производително решение за нагнетателни системи с няколко помпи, които изискват максимална гъвкавост и мащабируемост, и функционалност.

   Нашето решение предлага гъвкавост при свързване с различни системи, докато комбинацията от електромери, задвижвания и функции, свързани с енергийната ефективност, оптимизира системата.

  • Конкурентно предложение

    • Цялостно решение с оптимизирани разходи.
    • Не започвайте отначало. Използвайте TVDA, за да стартирате приложението.
    • Не програмирайте. Използвайте предварително разработени, лесно конфигурируеми макро функционални блокове, за да развиете Вашето приложение.
    • Вградени помпени функции, като защита от кавитация, управление на няколко помпи, PID и т.н.
    • По-големи възможности за разширяване, благодарение на логическия контролер Modicon M251, M241 и Magelis SCU, при използване на широк набор от входове/изходи.
    • Подобрен контрол и визуализация с вградения дисплей на Magelis SCU.
    • Свързване навсякъде. Вградените множество опции за свързаност осигуряват безпроблемна свързаност с други системи за управление и контрол.
    • Дистанционен безжичен достъп - чрез визуализация през интернет - на смарт устройства, облачни решения и Интернет.
  • Диференциация

    • Управление на няколко помпи, при използване на задвижване за всяка помпа.
    • Висока енергийна ефективност, без влошаване на експлоатационните характеристики.
    • Поддържане на постоянно налягане в системата чрез функциите PID, multy pump  control, и вградени функции за управление и защита на помпи.
    • Разширена диагностика за всяка помпа, за по-лесно техническо обслужване.
    • Вградена защита на нагнетателната система и помпите при използване на опции, като защита от кавитация.
    • Управление на по-малки (спомагателни) помпи за поддържане на по-нисък разход.