• Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers
    Интегрирани системи за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), комутационно оборудване и софтуер за управлание, оптимизирани по отношение на надграждането на захранването за големи центрове за данни.

    Захранващ модул