• Default Alternative Text
    Ракове, електроразпределение, климатизация, софтуер за управление и сигурност, интегрирани в един устойчив на атмосферни условия корпус.

    IT Модул

    • Chico's: Преносимо енергозахранване за центрове за данни Можете да научите по какъв начин решението на Schneider Electric за модулен център за данни помага на центъра за данни на Chico's да бъде по-добре ориентиран към бизнеса и към бъдещето.