• Default Alternative Text

    Управление на инфраструктурата на център за данни (DCIM)

    Решения за интегриран софтуер, измерване, мониторинг на средата и защита на захранването, охлаждането и IT помещението.