• View of tall skyscrapers from below looking up, smart city.

    Интелигентно управление на енергията чрез усъвършенствана технология за контрол на помещения

    Контролери за конкретни приложения - нов подход към контрола по зони.