• Default Alternative Text

    Решение SmartStruxure Lite™

    • 7262 Рю Маркони, Монреал, Канада Изгледайте видео за 7262 Рю Маркони, Монреал, Канада

      Стара текстилна фабрика в Монреал се превръща в пример за енергийна ефективност, като използва безжични технологии, събиране на дневната светлина, вентилация при поискване и много други усъвършенствани възможности.