• Default Alternative Text
  Оптимизирани ситеми за автоматизация за приложения с логическо управление, които се характеризират с координирано движение и възможностите, предлагани от ползването на комуникационни протоколи.

  TVDA решения за малки до средни приложения за управление

  Разговор за устойчивото развитие между двама работници в завод за бутилиране, храни и напитки.

  Предизвикателства

  Машиностроителите постоянно търсят иновативни начини за проектиране и изграждане на по-ефективно и рентабилно оборудване за по-кратко време. За да се съкрати времето за техническо проектиране, системата за автоматизация трябва да осигурява лесно инсталиране и ефективно функциониране. Това е свързано с високо ниво на предварителна изграденост, просто мигриране на съществуващи софтуерни компоненти в нови проекти и добра поддръжка с цел бърза и лесна адаптация.
  Алтернативен текст по подразбиране

  TVDA решения за малки до средни приложения за управление

  Изберете най-ефективното решение за автоматизация за Вашата машина.