• Default Alternative Text
  Координирани серво оси, окабелени входове/изходи или полева комуникация

  Стандартни опаковъчни машини

  Работници в завод за бутилиране, храни и напитки, система за изпълнение на производството

  Предизвикателства

  Стандартните опаковъчни машини, с или без координирани серво задвижвания, могат лесно да бъдат автоматизирани с програмируеми логически контролери за повишаване на техническата ефективност и печалбата. Автоматизацията изисква открити стандарти, интуитивни инструменти за конструиране и ефективни комуникационни концепции. Трябва да се имат предвид и интерфейсите за вертикална интеграция или за Интернет на нещата, дори и в тези случаи.
  Алтернативен текст по подразбиране

  Базирани на PLC решения за автоматизация

  Изберете най-ефективното решение за автоматизация за Вашата машина.