• Default Alternative Text
  Синхронизация на серво оси, комуникация с външни и индустриални мрежи, самостоятелни или добавени роботизирани функции

  Сложни опаковъчни машини и роботи

  Производствена линия в производствено съоръжение за опаковане, промишлена автоматизация, управление на машини, производствена система

  Предизвикателства

  Независимо от това дали са вградени в машина или представляват самостоятелни роботизирани модули в една линия с опаковъчната машина, роботите често пъти са ключът към разработването на изключително гъвкави системи. Лесната интеграция при системите на опаковъчни машини или производствени линии е ключът към иновациите в областта на роботиката.
  Машини в бутилиращо предприятие, храни и напитки, управление на машини, промишлено производство.

  Решения за автоматизация с управление на движението, включително за роботи

  Усъвършенстване на опаковъчните машини с роботи, управлявани посредством стандартни контролери на движение